Internationellt

Kathrin Plotke - kandidat i Uedem
Kathrin Plotke - en av kontaktpersonerna för Socialdemokraterna i Uedem, Tyskland.

 

Internationella frågor är en del av verksamheten i Socialdemokraterna Götene. Internationell ledare är Fredrik Larsson.

Götene Arbetarekommuns internationella arbete är sedan 2008 inriktat på ett utbyte med socialdemokrater i den tyska staden Uedem. En av våra kontakter i Uedem är Kathrin Plotke, som är lokal politiker-kandidat (bilden ovan).

Under åren 2004-2008 var Fredrik även internationellt ansvarig för Skaraborgs Partidistrikt. Distriktet drev 2005-2008 ett demokratiprojekt med Demokratiska partiet i Moldavien och involverade i projektet var arbetarekommunens nuvarande ordförande Peter Legendi, Linda Legendi (då Larsson) och Fredrik Larsson. Under 2007-2008 ingick även Mikael Ericksson och Catarina Eriksson från Gullspångs arbetarekommun i projektet. Fredrik var projektledare 2004, Peter 2005-2006 och Mikael 2007-2008.

Det nu aktuella tyska utbytet är inriktat på att resonera kring gemensamma frågor och att lära känna varandras organisationer. Tyska partikamrater besökte Götene i början av 2009 och under valrörelsen 2010. Uedem är en kommun av Götenes storlek. Än så länge har Götene AK inte haft möjlighet att besöka den socialdemokratiska föreningen i Uedem.

Läs mer om Uedem på Wikipedia. Uedem på Maplandia (karta). Kommunen.