Moldavien-rapporter

Rapport från resa till Moldavien
2007-04-28--05-01

Under tre dagar besöktes Moldavien av Mikael Ericksson, Peter Legendi och Catharina Eriksson. Bl.a. besöktes demokratiska partiet i Soroca, äldreboendet i Badiceni, demokratiska partiets valkampanjkontor i Chisinau och partiledaren på partihögkvarteret.

Vid ankomsten på lördagkvällen, 28 april, träffade vi vår nya tolk, Ana Buga, som lärt sig svenska på universitetet i Chisinau. Själva programmet inleddes på söndagsmorgonen med att PDM:s partisekreterare, Mr Cottaga, hämtade oss på hotellet kl 07.00 för vidare färd till Soroca i norra delen av landet.

I Soroca tas vi emot av borgmästarkandidaten Constantin Volnitchi. Sedan checkade vi in på ett av hotellen innan vi promenerade till den stora - och trånga - marknaden. Uppgiften här var att köpa lakan och filtar för de pengar, som insamlades på distriktskongressen i Gullspång för några veckor sedan. 2 300 kr räckte till tio påslakan och 38 filtar till de boende på äldreboendet i Badiceni, två mil väster om Soroca.

På vägen till Badiceni stannade vi på en två år gammal dagcenterverksamhet för äldre. Verksamheten är helt finansierad av bidrag från bl.a. olika kyrkor och holländska bidragsgivare. Här erbjuds 120 äldre i fyra grupper daglig verksamhet. Föreståndare är Asea Raikan. Just denna dag invigs ytterligare en treårsperiod med fest för traktens äldre.

I Badiceni bor 48 äldre, som vårdas av 28 anställda. Här arbetar bl.a. nio biträden, fem sjuksköterskor, fem köksanställda, tre vaktmästare och en ekonom. Föreståndare är Angela Brighidin.Det finns ett 30-tal äldreboenden i hela Moldavien och detta är det enda i Soroca-regionen. Boendet kostar totalt 500 000 kr per år att driva, hälften finansieras av de boendes pensioner, hälften av staten. En plats på boendet är biståndsprövat av det lokala socialkontoret i Soroca.

På söndagseftermiddagen träffar vi representanter för PDM i Soroca, bl.a. kandidaten till borgmästare. Vi diskuterar vad som kan göras politiskt för att förbättra äldreomsorgen. Ett mål är att reducera antalet boende per rum i Badiceni till högst två, istället för som idag upp till sex boende per rum. Ett annat mål är att bygga fler äldreboenden. Behovet är stort och kön till Badeceni-boendet är lång. Soroca-politikerna får ta del av den färska äldreomsorgsplanen för Mariestads kommun och den kommer att översättas av vår tolk till rumänska. På seminariet deltar Alexandru Corbu, Constantin Volnitchi, Efim Agachi, Pavel Ceban, Ghenadie Munteanu, Mihai Ganea och Serghei Dragan.

Måndag morgon åker vi tillbaka till Chisinau med Pavel Ceban, regionstyrelseordförande och f.d. borgmästare. Pavel var på väg till huvudstaden för att kl 10 ta emot en utmärkelse från president Voronin.

Vi äter lunch med Oleg och Lilia Tulea. Oleg är en av PDM:s nio parlamentsledamöter, Lilia är PDM:s internationellt ansvarige. Efter lunchen åker vi några kvarter för att träffa Igor Nedera, kontorschef för SIDA i Chisinau. På väg till partihögkvarteret mellanlandar vi sedan på valkampanjkontoret. 3 juni är det lokala val i hela Moldavien. Ett av de viktigaste valen sker i Chisinau där det finns förhoppningar om att PDM:s kandidat ska besegra kommunistpartiets.

Tisdag morgon träffar vi partiledaren, Mr Diacov. Efter mötet med med partiledaren summerar vi intrycken från mötet med de lokala politikerna i Soroca tillsammans med Lilia.

Vår tolk, Ana Buga, berättar att en normal inkomsttagare tjänare 100 Euro/mån. Att gå på universitet kostar 5 000 LEI/år (ca 2 500 kr). Hyran för den som vill bo enkelt i utkanten av Chisinau kan ligga runt 120 Euro/mån.

I höst planeras en ny resa för moldaviska lokalpolitiker till Sverige!

Rapport från möte med Moldaviens ambassadör i Stockholm
2006-12-15

Ambassadör Mrs Natalia Gherman besöktes på sin ambassadör i Stockholm.

Besöket gjordes av Mikael Ericksson, Peter Legendi, Fredrik Larsson och Tina Eriksson. Under tre timmar berättade Natalia Gherman om ambassaden och hennes syn på projekt Moldavien. Vi som besökte fick mycket information och tips på projektets fortsättning.


Rapport från moldaviskt besök i Mariestad och Götene
2006-08-25--30

Under fem dagar i augusti besöktes Skaraborg av en grupp på sju moldaviska politiker från demokratiska partiet. Besöket började förberedas redan i vintras. Ett möte med vår kontaktperson Lilia Cernomoret genomfördes i slutet av april. Mötet följdes sedan upp med ett resa till Moldavien i början av juni där Sverige-besöket var en av diskussionspunkterna.

Gruppen hämtades på Arlanda på onsdagskvällen. Minibussen fick vi vänligt hyra från arbetsmarknadsenheten i Mariestads kommun (tack till Tord Forsell). Vid ett-tiden på natten anlände trötta moldaver till lilla mysiga Hotell Wictoria i Mariestad.

Nu väntade fyra späckade dagar! Efter en dryg timmes promenad i Mariestads centrum var det dags för första programpunkten – besök hos Falköpings arbetarekommun. Vi åkte till Cesar-stugan utanför Falköping där vi togs emot av arbetarekommunens ordförande, Susanne Berglund och oppositionsrådet Conny Johansson.

Frågorna kring lunchbordet i Cesar-stugan var många, inte minst om hur kommuner, landsting och stat är organiserat och till vad skatterna går.

Besöket i Falköping avslutades med ett besök i intilliggande lantbruksmuseum där inspelade ljud och vaxfigurer intresserade.

På lördagskvällen fortsatte minibussen till Karlsborgs arbetarekommun där vi togs emot av kommunalrådet Peter Lindroth. Kommunalrådet mötte oss redan på vägen och tog god tid på sig för att ta hand om de långväga gästerna vid Brostugan. Före middagen gick vi några hundra meter till Bottensjöns strand där Peter informerade om det svenska politiska systemet. Frågorna kring skatter fortsatte och Peter förklarade ingående hur det svenska kommunala självstyret fungerar. Några av moldaverna fascinerades av en närgången and.

Efter middagen underhölls moldaverna och närvarande socialdemokraterna från arbetarekommunen av The Politicians, ett popband från Lidköping bestående av politiker, bl.a. kommunalrådet Kjell Hedvall från Lidköping. Efter några låtar blev moldaverna danssugna och drog med sig stela karlsborgare.

Första programpunkt på söndagen var seminarium på Café Holmen med Karin Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare på Mariestads-Tidningen. Karin berättade om den svenska pressfriheten, som är grunden för demokratin i Sverige. Arthur Burentjerna från Falköping tolkade från svenska till ryska.

Efter lunch fortsatte seminarierna med Urban Ahlin, som under ett kritiskt pass talade klarspråk om vad som krävs av moldaverna i sin utveckling och närmande till EU. Seminariet med Urban Ahlin blev precis som väntat helt osammanhängande. Urban startade en givande diskussion med moldaverna utifrån erfarenheter vid sina resor och från arbetet i utrikesutskottet. Han talade vidare om den svenska demokratins uppbyggnad med ett folkvälde underifrån och han gav moldaverna en del tips inför deras fortsatta demokratiska arbete.
Allmänt sade Ahlin att de moldaviska produkterna såsom vin håller en för låg kvalité, att de måste bli bättre för att finna en större europeisk marknad.

Måndagen var seminariefri. På förmiddagen besöktes Myrans äldreboende i Mariestad. Socialchefen Anne-Sofie Wentzel, biträdande socialchef Mikael Ericksson, enhetschefer Samka Masic och Linda Larsson tog emot.

Lunchen avnjöts på restaurangen vid Östersundet. Lantbrukaren och ägaren Johan Abrahamsson inledde med att visa sin privata camping i Sundsmarken och fortsatte sedan till potatisodlingen på Torsö. Besöket avslutades med besök på Ekenäs gård där potatisskaleriet och grönsaksförrådet demonstrerades.

Söndagen avslutades på Sill & Dynamit där uppslupna moldaver underhöll med ryska och rumänska visor.

Tredje punkten denna måndag var besök på Katrinefors Bruk, en av Metsä Tissues mjukpappersfabriker i Europa. Under en och en halv timme visade guiden Mats Karlsson den stora pappersmaskinen PM35 och en av konverteringarna i fabriken.

Måndagen avslutades med middag på St Michel där även Yngve Johansson, ordförande i Mariestads arbetarekommun och Ulla Göthager, oppositionsråd, medverkade.

Tisdagen var tillägnad Götene. På förmiddagen besöktes småskolan i Hällekis. Musikläraren Anna berättade på perfekt engelska hur skolan arbetar och vi fick se flera olika arbetsmiljöer innan vi slutligen träffade en årskurs 6-klass. Eleverna hade förberett flera frågor och på väggen fanns resultatet av ett klassarbete kring Moldavien. En av eleverna undrade över moldaviska nationalsången och alla sju moldaver stämde upp i sång på rumänska!

Efter besöket i Hällekis fortsatte minibussen till den fina naturen kring Munkängarna och Stenbrottet.

Lunchen intogs i Forshems gästgiver efter besök i Forshems stenkyrka.

På tisdagseftermiddagen väntade två seminarier i Götene arbetarekommunens expedition.

Kent Kling från Europahuset - en ideell organisation - konstaterade att  svenskarna är det folk inom EU som har den mest negativa inställningen
till organisationen av medlemsländerna.
-Det är en gåta, konstaterade Kling, och hänvisade till den europeiska
historien. Bakgrunden är den tidigare kol- och stålunionen.
Än mer förbryllande, fortsatte han, är det med tanke på andra
världskriget som härjade över snart sagt hela Europa. Ett bakomliggande
skäl till den negativa inställningen menar han är att Sverige inte
upplevt andra världskriget, vi "slapp undan".
En annan del är att den svenska allmänheten talar om frågor som bananer,
jordbruksstöd och möjlighet till att baka kakor!. Det har blivit en del
mytbildningar omkring EU. Kling talade om de positiva effekter som finns med EU utifrån bland annat gemensamt europeiskt agerande utifrån frågor om arbetsmarknad, ekonomi, näringsliv och turism med mera.
-Om inte EU fanns är jag övetrtygad om att man idag skulle skapa en
organisation för samordning av frågor, det som vi ser nu, sa Kent Kling.

Det socialdemokratiska partiet behöver fackföreningsrörelsen och vice
versa. Detta konstaterade Patrik Björck vid sitt semninarie om
fackföreningensrörelsens betydelse. Han betättade om fackföreningsrörelsens framväxt i Sverige och att det för den handlar om samma värderingar som för det socialdemokratiska partiet men att man står fria från varandra. I Danmark har fackföreningsrörelsen brutit med partiet men Björck menar
att i Sverige kommer fackföreningsrörelsen och partiet att vara intimt
förknippade i, som han säger, en överskådlig tid.
-Jag menar att det är en av framgångsfaktorerna för den svenska
arbetarrörelsen.

Dagen avslutades med bowling i Götene och svensk pizza på Götene restaurang.

03.00 skjutsades sedan moldavien-gruppen från Mariestad till Arlanda.

 

Rapport från resa till Moldavien
2006-06-02—06-04

Under 2-4 juni 2006 besökte vi (Peter Legendi, Linda Larsson och Fredrik Larsson) Moldavien för andra gången i projektet.

Ankomstdagen, fredag 2 juni, togs vi emot av tolken och vice ordföranden i PDM:s ungdomsförbund, Lilia Cernomoret. På kvällen medverkade vi i en festlighet tillsammans med parlamentarikern och ungdomsordföranden Oleg Tulea, Lilia och fem vänner till dessa. Många avslutar veckan med fest på fredagen och det var intressant att diskutera avslappnat och delta i en aktivitet utanför mötesborden.

Lördagen blev hektisk. Dagen inleddes på PDM:s högkvarter med ett möte med partiordföranden Dumitru Diacov. Vi diskuterade de problem PDM har med att partimedlemmar blir uppsagda från sina jobb p.g.a. sina politiska engagemang. PDM har också problem med att engagera medlemmar i områden där inflytandet är lågt eller obefintligt. Partiledaren bjöd in oss till ett stort seminarium på söndagen, dessvärre var vi tvungna att avböja.

Efter mötet med partiordföranden mötte vi den grupp, som kommer att besöka Götene och Mariestad 25-30 augusti. Vi gick i huvudsak igenom förslaget till program för besöket. De som deltar blir Valeriu Cotaga, generalsekreterare för PDM, Lidia Lucasenco, regionsekreterare i Criuleni, Valile Mahu, vice ordförande för PDM i Hincesti, Ion Gustiuc, regionordförande för Cantemir, Ion Iavorschi, vice regionordförande i Floresti, Lilia Cernomoret och Oleg Tulea.

Efter mötet bjöd vi delar av gruppen på lunch.

Efter lunchen åkte vi till en vitvaruaffär i utkanten av Chisinau. I våras gjordes en insamling på distriktskongressen i Skaraborg för ett äldreboende i Badiceni utanför Soroca i norra Moldavien. 2.400 kr samlades in. I maj fick PDM frågan om vad äldreboendet skulle vilja göra för pengarna och förstahandsvalet var ett nytt kyl- och frysskåp. I vitvaruaffären köptes alltså ett nytt kyl- och frysskåp. Efter inköpet åkte vi (den svenska gruppen, Lilia och Oleg samt en inhyrd skåpbil) med skåpet till Badiceni, en färd på 17 mil på gropiga vägar. Äldreboendet tog emot med både PDM:s parlamentariker Agache Efim i Soroca och platschefen. Skåpet installerades genast.

Chefen för äldreboendet förklarade att nästa stora önskemål är en begagnad skåpbil.

Kvällsmaten intogs i Soroca och hemkomsten till Chisinau blev sen.

På söndagen togs en lång stadspromenad till ett dataföretag, beläget på elfte våningen i ett nedslitet höghus. Vi har lovat PDM att köpa och installera datorutrustning och skrivare för drygt 5000 Euro. Resultatet blev bl.a. beställning av sju datorer för 5.200 Euro, klart prisvärt. Paketet innehåller också ett medlemssystem och en kopiator.

Sent på söndagen lämnade vi Chisinau för denna gång.
 

Rapport från förstudie i Moldavien
2005-09-29—10-03

Under fem sommarvarma dagar gjorde internationella utskottet i Skaraborgs partidistrikt socialdemokraterna en förstudie i Moldavien. Förstudien finansieras av partiexpeditionen i Stockholm och syftar till att bereda väg för projekt 2006-07. Projektanslag har sökts hos Palmecenter både när det gäller aktiviteter i Moldavien och på hemmaplan i Skaraborg.

Vi som deltog i förstudien var Peter Legendi, Mariestad, Linda Larsson, Götene och Fredrik Larsson, Götene. Vår kontaktperson, Lilia Cernomoret från demokratiska partiet - DPM, försåg oss med ett späckat program där vi besökte regionala politiker i tre regioner: Soroca, Cantemir och Criuleni.

Inför resan visste vi väldigt lite om Moldavien. Den information vi hade var i första hand hämtad från UD:s hemsida. Något kände vi också till efter de tre besök Urban Ahlin gjort i landet.

Avsikten med förstudien var att höra vad moldaverna själva vill att vi bistår med. Svaret är i princip allt. De projekt vi diskuterat med Lilia, som är volontär och DPM:s ansvarige för internationella kontakter, är:

- Pressfrihet.
- Intern demokrati.
- Rehabcenter.
- Medlemssystem.

Förstudien gjordes över tre heldagar. Första dagen besöktes Soroca, en region i norr. Andra dagen skjutsades vi till Cantemir i söder och tredje dagen till Criuleni i öster.

Dag 1 (fredag 30 september 2005):

Målet den första heldagen i Moldavien, en fredag, var Soroca i norr. Vår chaufför var Marcel Raducan, en av demokratiska partiets parlamentsledamöter. Marcel har många järn i elden. Han är 38 år, är hyresvärd, har livsmedelsföretag i både Rumänien och Moldavien, undervisar på universitetet en dag i veckan och är dessutom politiker i parlamentet. ”DPM är ett mittenparti. Många söker sig idag till regeringspartiet för att lösa sina egna eller lokala problem kortsiktigt. Det är svårt för medborgarna att förstå skillnaderna mellan partierna och därför har regeringspartiet, kommunisterna, ett övertag. Dessutom kontrolleras TV av kommunisterna och 70 procent av befolkningen ser TV. Bara sju procent läser tidningar”.

Efter två timmar var vi framme vid DPM:s partilokal i centrala Soroca. Åsynen av partilokalen blev en chock. Fastigheten i sig var förfallen i förfallna kvarter. Vi undrade lite till mans om det överhuvudtaget gick att gå in i denna rivningsfastighet. Jodå, det här var faktiskt demokraternas regionhögkvarter.

Andra upplevelsen blev en chock. Efter två timmars skakig bilresa gjorde sig nöden påmind. Men någon toalett fanns inte i fastigheten. En granne gav tummen ner och efter några minuter ytterligare kunde vi föras till en bakgård i ett grannkvarter. Här fanns två utedass, som inte skötts på många år. Det visade sig senare att detta var Sorocas enda offentliga toalett.

Vi mötte fem till synes kritiska politiker. Ju längre diskussionen led, desto mer bittra blev våra demokratiska vänner på kommunisterna. ”EU övervakade senaste valet, men inte vad som skedde efteråt. Varför? Under valet förekom påhittade röstlängder, efter valet skedde också konstigheter”.

En av partimedlemmarna i mötet, Pavel Ceban, berättade att han blev av med jobbet 2003 därför att kommunisterna ogillade att han var medlem i fel parti. ”Den lokale borgmästaren såg inga problem med mitt medlemskap i DPM, men han fick order ovanifrån”.

Efter mötet med DPM-medlemmarna gjorde vi ett kort besök i Soroca-borgen, som prövats hårt genom århundrandena och som till slut föll i kampen mot turkarna. Den vilt gestikulerande Nicolal Bulat berättade med stor inlevelse om stadens attraktion, som ligger vid floden Nistru, som gränsar till Ukraina.

Under eftermiddagen besöktes regionens enda äldreboende i Badiceni, några mil utanför Soroca. Äldreboenden rymmer 50 boende och 15 personal. Vad vi kunde se fanns tre handfat och en toalett. De boende delade rum och bor fyra och fyra. Äldreboendet har karaktär av våra tidigare ålderdomshem och många av de boende är på äldreboendet av ensamhetsskäl snarare än vårdbehov. Hemmet finansieras av de boende och bidrag från bl.a. DPM.

Gruppen som tog emot oss var Vitalie Voinitchi, Efim Agachi, Pavel Ceban och Alexandru Corbu.

Dag 2:

Konfunderade av intrycken från den nordliga resan gav sig Ladan iväg söderut på knappt farbara vägar. Infrastrukten i Moldavien är generellt sett en katastrof och ett direkt hinder för turism. Ett annat stort hinder är dessutom att det i princip inte finns några toaletter utanför Chisinau, inte annat än ruffiga utedass.

Vi landade i Cantemir, en synbart mycket fattig region. Vi togs emot i en gammal rysk förvaltningsbyggnad, som uppenbarligen inte renonoverats på många decennier. DPM-politikerna utstrålar stolthet, men säger sig inte vara särskilt hoppfulla inför den närmaste framtiden.

Demokraterna vill dock göra mycket. “Vi vill göra stora förändringar. Vi måste förändra produktionen, samarbeta med andra nationer och öka investeringarna. Det finns intresserade investerare, men eftersom det politiska läget bedöms instabilt är företag rädda för att investera”, menade Ion Gustiuc, DPM:s regionale ledare.

Många av de som utbildas drar utomlands – för gott. Kommuner och regioner saknar beskattningsrätt och är beroende av statsbidrag för sin utveckling. Och statsbidraget är mycket lågt. Regionbudgeten ligger på endast 1,5 miljoner MDL per 25 000 invånare, det motsvarar drygt en milj kr. 75 procent går direkt till skolan och främst då lärarlöner. Kvarvarande 0,5 milj MDL ska alltså räcka till allt annat. I Sverige är vi vana vid att 40-50 procent av de kommunala budgeterna går till socialtjänsten, den kostnaden finns inte här.

I Cantemir-regionen bor 60.000 invånare, 95 procent av dem i småbyar. DPM har sex av 33 platser i regionparlamentet. Det är en jordbruksbygd med sju vinfabriker. Bristen på gas är ett stort problem. Hälften av regionens arbetsföra är utomlands och söker jobb. Cantemir är enda regionen i Moldavien, som helst saknar rehabilitering för äldre. Det är svårt att besätta alla lärartjänster. Ny teknik saknas helt i skolorna.

“Vinner vi det lokala valet 2007 önskar vi lokalt självstyre. Det skulle innebära att vi får större möjligheter att trygga våra sociala institutioner. Vi hoppas gå framåt i nästa regionval. Många stöder oss. Vi har bra ledare”.

Efter mötet bjöd vi på lunch i en närbelägen, tom, restaurang. Förrätt, huvudrätt, öl, vin och vodka för tio personer slutade på 450 kr.

I Podgoreni gjorde vi ett studiebesök på en vin- och torkadfruktfabrik. Här arbetar 300 anställda, som försörjer ytterligare 700 boende i närområdet. Företagschefen, medlem i DPM, är bekymrad eftersom kommunisterna höjt arrendet på statlig mark och därför att ryssarna stängt gränsen för vinimport från Moldavien. Ryssland var Podgornifabrikens främsta marknad.

I Lingura, några kilometer väster om Cantemir på knappt farbar jordväg, besökte vi en förhållandevis välskött skola (bilden t.h). Vi möttes av fotografier av ett 10-tal elever på entréväggen. Det var skolans bästa elever, var förklaringen. “Så gjorde vi på Sovjet-tiden och vi tycker att modellen är bra även idag”. “I Sverige skulle vi satt upp alla elever eller inga alls”, sa vi. Lärarna klagade mycket på dåliga resurser. Läroböckerna var gamla, utrustningen ännu äldre. “Skicka oss gärna utrustning och pengar”, var budskapet.

I Ciobalaccia finns en vårdcentral (med två toaletter, varav en gick inte att spola). Några patienter fanns inte på vårdcentralen denna lördagseftermiddag. Mycket av verksamheten baseras på hembesök. Vi förundrades över en elektrisk maskin där två elektroder sticks upp i näsan för att öka effekten av vissa mediciner. Maskinen är rysk.

De vi mötte i Cantemir var Andrei Malasevscki, Ion Gustiuc, Alexei Jirilic, Adela Pofa och Ion Chirijiu.

Dag 3:

På söndagen åkte vi till Criuleni, några mil öster om Chisinau. Skillnaden mellan Criuleni, Soroca och Cantemir är enorm. Cantemir fattigt, Criuleni rikt. I en jämförelsevis välskött administrationsanläggning togs vi emot av de regionala demokraterna. Det här är enda regionen där PDM sitter i ledande befattningar. Grigore Sirbu är regionpresident.

Inom ett år ska alla 43 byar i regionen vara gasförsedda, det är målet. Regionen omfattar 75.000 invånare. Vi fick inte kläm på hur de regionala budgetarna finansieras och är uppbyggda, men Criuleni-budgeten tycks baseras på att 60 procent av intäkterna är statsbidrag. Budgeten omfattar 4 milj Euro varav 70 procent går till skolorna. Sjukvårdsbudgeten ligger utanför och omfattar en milj Euro. Kommunernas (byarnas) budgetar tycks inte innehålla några resurser av betydelse.

Samarbetet med kommunisterna fungerar bra. ”Vi ogillar att strida med kommunisterna. Vi har nu bevisat för kommunisterna att DPM är mer lämpat för uppgiften att styra regionen. Vi måste samarbeta och försöker konsolidera vårt parti i regionen. Vi anstränger oss för att behålla våra medlemmar”.

Vi kunde inte undvika att ställa frågan om hur det kan vara så stor skillnad mellan Cantemir och Criuleni. Något bra svar fick vi inte, men några förklaringar var att personkemin mellan partiernas förträdare är bra i Criuleni och att demokratin fungerar tillfredställande.

Nästa vecka arrangeras en stor vinfestival i staden. Sju länder är representerade på vinfestivalen. ”Vi hoppas verkligen att Sverige finns bland gästerna nästa festival”.

Efter besöket i regionens förvaltningsbyggnad besöktes den lokala vinfabriken, som förefaller mycket modern för oss lekmän. Toalettbesöket genomfördes som vanligt på utedass (vi började vänja oss, tack och lov var det 25 grader varmt och soligt).

Vi åkte vidare till Europas största vinkällare, en imponerande anläggning i en f.d. kalkstensgruva. Efter en rundvandring fick vi vara med om en minnesvärd vinprovning med utsökta vita och röda viner. Kan Cricova-vinerna garanteras kvaliteten över tid finns all anledning att tro på framgång.

Vi fortsatte sedan till en vinodling utanför Criuleni och det bar sig inte bättre än att Peters kamera och telefon försvann i ett ovanligt djupt utedass. Efter en timmes arbete återfanns telefonen, kameran kunde grävas fram först dagen efter med maskinellt understöd.

Vi träffade Olga Pamfili, Vasile Bradisteau, Grigore Savin, Ion Vizlan, Simion Cotovici, Lidia Lucasenco, Jurie Andtriuta och Grigore Sirbu.

Dag 4:

Fjärde dagen, avresedagen, var det summeringsdiskussion med Lilia Cernomoret på partihögkvarteret i Chisinau. Diskussionen inleddes med ett möte med vice partiordföranden i PDM, Eugeniu Stirbu. Han har tidigare besökt Kramfors i Sverige och var mycket intresserad av den socialdemokratiska organisationen.
Allmänt...

Under våra fem nätter i Chisinau bodde vi på Hotel Jolly Alon, ett lyxhotell även med svenska mått mätt. Det kändes möjligen lite väl lyxigt när vi upplevde förhållandena på landsbygden.

Chisinau är en väldigt mörklagd stad. En av fem gatulampor – på sin höjd – var tända.

Utländska delegationer uppskattas utanför Chisinau. Många regionala politiker har varken tid eller råd att besöka andra regioner, än mindre att hålla sig ajour med vad som händer utanför Moldavien. Vårt intresse för regionerna, menar Lilia Cernomoret, stimulerar dessutom de lokala ledarna.

Alla vi pratat med ser fram emot medlemskap i EU, men inser att det är en lång resa dit. Många räds den dag när Rumänien blir medlem och stänger den idag öppna gränsen mellan länderna. Ryssland är den viktigaste marknaden för Moldavien och vad kommer ryssarna att göra när moldaverna ökar ansträngningarna för att söka sig västerut?

Före resan fick vi uppfattningen att prostitutionen var ett synligt problem i Moldavien, vi såg överraskande få prostituerade.

 

Förutom...

...ovanstående rapporter träffade projektledaren (Peter Legendi) vår kontaktperson i Moldavien, Lilia Cernomoret, i samband med partikongressen i Malmö i november 2005 samt i Stockholm i slutet av april 2006. Projektgruppen träffade även Kajsa Eriksson från Palmecenter i Mariestad i juni 2006 för att diskutera projektet.

Sidan uppdaterades senast: 2010-01-11 20:49