Kommun

Våra företrädare i den kommunala organisationen. KS och nämnderna tillträder 1 jan 2015. KF och valberedningen tillsattes 15 okt 2014. KS, BUN och SN tillsattes 27 okt 2014. Götenebostäder och GVV tillsattes 15 dec 2014, men tillträdde i maj.

Kommunfullmäktiges presidium
Åke Fransson, ordf, 070-225 41 35

Kommunfullmäktiges valberedning
Kenth Selmosson, ordf, 070-635 18 93
Fredrik Larsson, ers 

Kommunstyrelsen
Åsa Karlsson, ordf, 0511-38 60 10
Björn Cavalli Björkman
Ulrika Karlsson
Maritha Hellqvist
Åke Fransson, ers
Lars Inge Bly, ers
Fredrik Larsson, ers
Magnus Ekblad (V), ers

Åsa Karlsson är ordförande och kommunalråd. Hon är partiets femte heltidsarvoderade politiker sedan 1985. Lars Redman var oppositionsråd 1985-94, Christina Raud 1995-2005, Madélen Persson maj 2005 till febr 2007 och Kenth Selmosson fr.o.m. mars 2007 till 31 augusti 2013. 1 sept 2013 tillträdde Åsa Karlsson som kommunalråd.

Socialnämnden
Björn Cavalli Björkman, ordf, 070-642 63 79
Ann-Charlotte Granander
Kenth Selmosson
Mona Arnesson
Lennart Borg, ers
Linus Karlsson, ers
Ing-Britt Lingman, ers
Ulrika Karlsson, ers

Barn- och utbildningsnämnden
Maritha Hellqvist, gruppledare, 070-5441125
Ulrika Durk
Göran Gustafsson
Lars-Inge Bly
Jan-Åke Krantz
Sofia Ohlin (V) 
Amanda Svensson
Evor Fagerlind

Kommunrevisionen
Mikael Larsson, vice ordf, 0511-519 62
Ingrid Carlsson 

Miljö- och bygglovsnämnden
Mats Larsson, talesperson, 070-5669230
Per Torstensson
Lennart Borg, ers
Gun Gustafsson, ers

Nämnden för service och teknik (gemensam med Skara kommun)
Maritha Hellqvist, talesperson, 070-5441125
Göran Gustafsson
Ulrika Durk, ers
Åke Fransson, ers

Räddningsnämnden (gemensam med Skara)
Ove Karlsson, vice ordf, 070-6821911
Gun Gustafsson 
Tiimo Niskanen, ers
Tobias Davidsson, ers

Valnämnden
Ove Karlsson, ordf
Ulrika Durk
Lars Inge Bly
Conny Petersson, ers
Linus Karlsson , ers

Nämndenmän Skaraborgs tingsrätt
Fredrik Larsson
Ulla Andrén

AB Götenebostäder fr o m 7 maj
Peter Legendi, ordf, 0504-18117
Ulla Andrén
Roger Börjesson, ers
Evalena Öman (V), ers

Götene Vatten & Värme AB fr o m 7 maj
Kjell-Åke Hansson, ordf, 076-8152621
Mats Larsson
Kenneth Wiklind
Mona Arnesson, ers

Demokratiberedningen
Åke Fransson, ordf
Peter Legendi, ers

Skaraborgs kommunalförbund
Åsa Karlsson
Björn Cavalli Björkman, ers
Åke Fransson, ers

Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Åsa Karlsson

Huvudmän Sparbanken Lidköping
Ulrika Karlsson
Maritha Hellqvist

Huvudmän Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Kenth Selmosson

Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Åke Fransson
Lars-Inge Bly

S samarbetar fr.o.m. 2015 med Götenes Framtid i minoritetsstyre av Götene kommun. När det gäller budgeten samarbetar S med GF och V.