Kontakta oss

Socialdemokraterna Götene
Järnvägsgatan 13, 533 30 GÖTENE
Huvudingång från Järnvägsgatan.

Bankgiro 403-4526
Organisationsnummer 869000-7755

Hemsida www.socialdemokraterna.se/gotene
E-postadress gotene@socialdemokraterna.se (ny adress fr.o.m. 2016)

Kansliet är obemannat. Vill du nå partiet hittar du våra kontaktuppgifter på sidan om styrelsen. Vilka våra talespersoner är framgår av sidan för media. Här hittar du våra politiker, som är engagerade i regionala uppdrag. Arbetarekommunens officiella namn är Götene Socialdemokratiska Arbetarekommun. Vi kallar oss dock Socialdemokraterna Götene.

Du kan även kontakta oss (eller leverera synpunkter) genom FaceBook där vi finns på facebook.com/sgotene.

WiFi finns på partiexpeditionen!