S-gruppen i kommunfullmäktige

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige (första mötet 15 okt 2014):

 1. Åsa Karlsson
 2. Åke Fransson
 3. Ulrika Karlsson, gruppledare, 0510-54 15 59, 070-360 14 32 
 4. Björn Cavalli Björkman, vice gruppledare, 0510-54 23 03, 070-642 63 79
 5. Maritha Hellqvist
 6. Kenth Selmosson
 7. Ann-Charlotte Granander
 8. Conny Petersson
 9. Lars-Inge Bly
 10. Mona Arneson
 11. Tobias Davidsson
 12. Gun Gustafsson
 13. Ulrika Durk

 

 Ersättare i tur och ordning:

 1. Fredrik Larsson
 2. Mats Larsson
 3. Roland Johansson
 4. Göran Gustafsson
 5. Anna Widell
 6. Kjell-Åke Hansson

 

Gruppledarna valdes på medlemsmötet 8 okt 2014.

Fullmäktigegruppen möts som regel onsdagskvällen veckan före fullmäktigemötet. Gruppmötet är även ett öppet medlemsmöte. Fullmäktigegruppen möts dessutom 30 minuter före fullmäktigemötet.