KF-vallista 2014
Delar av nya KF-gruppen på Solbackens lekplats i Götene. Större bild.

Inför valet till kommunfullmäktige 2014 kan Socialdemokraterna presentera 50 kandidater! Denna mandatperiod (2011-14) har vi 14 av 41 platser i fullmäktige plus sju ersättare.

 1. Åsa Karlsson, förskollärare, Götene
 2. Åke Fransson, livsmedelsarbetare, Hällekis
 3. Ulrika Karlsson, livsmedelsarbetare, Källby
 4. Björn Cavalli Björkman, metallarbetare, Götene
 5. Maritha Hellqvist, Källby
 6. Kenth Selmosson, pensionär, Götene
 7. Ann-Charlotte Granander, förskollärare, Götene
 8. Conny Petersson, träindustriarbetare, Götene
 9. Viktor Sundberg, studerande, Källby
 10. Lars-Inge Bly, ekonom, Holmestad
 11. Mona Arnesson, fru, Vättlösa
 12. Tobias Davidsson, civilekonom, Götene
 13. Gun Gustafsson, undersköterska, Götene
 14. Ulrika Durk, livsmedelsarbetare, Källby
 15. Fredrik Larsson, reporter, Götene
 16. Mats Larsson, mejeriarbetare, Källby
 17. Roland Johansson, pensionär, Götene
 18. Göran Gustafsson, egenföretagare, Kinne-Vedum
 19. Anna Friberg, livsmedelsoperatör, Götene
 20. Kjell-Åke Hansson, pensionär, Husaby
 21. Linus Karlsson, studerande, Götene
 22. Evor Warnemark, lokalvårdare, Götene
 23. Timo Niskanen, fastighetsägare, Götene
 24. Jan-Åke Krantz, lärare särskola, Götene
 25. Ann-Mari Fält, pensionär, Husaby
 26. Roger Åkerblad, pensionär, Husaby
 27. Ulla Andrén, pensionär, Kinne-Vedum
 28. Kenneth Wiklund, pensionär, Götene
 29. Ove Karlsson, kontorsvaktmästare, Götene
 30. Kerstin Karlsson, pensionär, Götene
 31. Martin Johansson, livsmedelsarbetare, Källby
 32. David Bayard, studerande, Götene
 33. Anders Meijer, pensionär, Götene
 34. Lennart Borg, livsmedelsarbetare, Götene
 35. Christina Raud, pensionär, Götene
 36. Peter Legendi, IT-chef, Götene
 37. Inger Kindberg, pensionär, Götene
 38. Ivan Persic, livsmedelsarbetare, Lundsbrunn
 39. Bo-Gunnar Blom, yrkesfiskare, Götene
 40. Ingrid Carlson, socionom, Götene
 41. Roger Börjesson, arbetshandledare, Götene
 42. Linda Legendi, hemvårdschef, Götene
 43. Margareta Herbertsson, livsmedelsarbetare, Källby
 44. Mikael Larsson, mejeriarbetare, Götene
 45. Lisbeth Blom, undersköterska, Vättlösa
 46. Kjell-Ove Persson, livsmedelsarbetare, Götene
 47. Orietta Hinojosa Farias, gymnasielärare, Götene
 48. Nina Stadling, kvalitetsledare, Källby
 49. Thomas Birgersson, lagerarbetare, Hällekis
 50. Solweig Larsson, ombudsman, Götene

Samtliga på S-listan har undertecknat en kandidatförsäkran, som skickats till partidistriktet för vidare befordran till länsstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-27 21:35