SSU i Götene

SSU återetablerades i Götene! 24 februari 2012 när ett gäng samlades för att bilda en styrelse. Bakom satsningen stod Robert Lundqvist. 24 januari 2013 hölls första ordinarie årsmötet med Peter Legendi, som inbjuden ordförande. Inbjuden gäst var även Moa Karlsson, då vice ordförande i SSU-distriktet. Viktor Sundberg kunde summera 21 medlemmar - ett fantastiskt första år och en fördubbling av medlemsantalet. I samband med årsmötet 27 januari 2014 avgick Robert och ersattes av David Bayard.

Under 2014 nådde SSU-föreningen över 30 medlemmar. 27 jan 2015 hade SSU sitt tredje ordinarie årsmöte och då valdes Samuel Lundell (070-5323886) till ordförande. Kassör är Olivia Abrahamsson, ledamot Linus Karlsson.

Moa Karlsson heter ombudsmannen på Skaraborgs SSU-distrikt. Du når henne på 070-259 62 06 eller via moa.karlsson@ssu.se. Post- och besöksadress: Rådmansgatan 26, 541 45 Skövde.

SSU-Skaraborgs hemsida: www.ssu.se/distrikt/skaraborg/. Du hittar SSU Götene på FaceBook!