Styrelsen för S i Götene

I styrelsen för Socialdemokraterna Götene sitter elva ledamöter och tre adjungerade. Valen gjordes 16 februari 2017 i Centrumhuset med Kajsa Ezelius, Lidköping, som inbjuden mötesordförande. Invalda på två år blev Ulrika Karlsson, ordförande, Conny Petersson, Björn Cavalli Björkman, Lotta Granander och Göran Gustafsson. Peter Legendi invald 1 år på fyllnadsval efter Ulrika Karlsson.

Ulrika Karlsson, ordförande, 0510-54 15 59, 070-360 14 32
Åke Fransson, vice ordf, 0511-551 10, 070-225 41 35
Lars-Inge Bly, kassör, 0511-560 48, 070-945 04 07
Conny Petersson, sekr, 0511-510 18, 070-667 59 63
Göran Gustafsson, studieansvarig, 070-798 19 94
Björn Cavalli Björkman, 0510-54 23 03, 070-642 63 79
Anna Widell, vice sekr, 0511-34 14 17, 070-580 72 61
Peter Legendi, 0511-34 01 61, arb 0504-181 17
Ulla Andrén, 070-242 76 74
Lotta Granander, 070-537 05 69
Maritha Hellqvist, 0510-54 11 25, 070-544 11 25

Adjungerade till styrelsen:
Gun Gustafsson, LO-representant, 0511-34 13 52
Åsa Karlsson, kommunalråd, 0511-502 78, arb/mobil 0511-38 60 10
Samuel Lundell, SSU-ordförande, 070-532 38 86


Övriga uppdrag inom Socialdemokraterna Götene

  • Valberedning tillsättning kommunala och regionala uppdrag utgörs av styrelsen.
  • Facklig ledare: Anna Widell

Våra stadgar (grundstadgar fastställda av partikongressen 2013). Tre tillägg till stadgarna gjordes på årsmötet 28 februari 2012: Under femte paragrafen, moment 4 - ”Inbjudan sker via av årsmötet beslutad informationskanal senast tre veckor före årsmötet.” Under moment 9 - ”Nomineringar till årsmötet ska vara valberedningen tillhanda senast en vecka före årsmötet” samt ”Protokoll ska föras på styrelsens möten”.   


Besöksadress till kansliet och partilokalen är Järnvägsgatan 13, Götene. Kontakta oss.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 18:41