Styrelsen för S i Götene

I styrelsen för Socialdemokraterna Götene sitter elva ledamöter och tre adjungerade. Valen gjordes 9 februari 2016. Invalda på två år blev Åke Fransson, Lars-Inge Bly, Ulrika Karlsson, Maritha Hellqvist, Anna Widell och Ulla Andrén. Konstituerande styrelsemöte genomfördes 24 februari.

Peter Legendi, ordförande, 0511-34 01 61, arb 0504-181 17
Ulrika Karlsson, facklig ledare, 0510-54 15 59, 070-360 14 32
Göran Gustafsson, studieorganisatör, 070-798 19 94
Åke Fransson, vice ordförande, 0511-551 10, 070-225 41 35
Lars-Inge Bly, kassör, 0511-560 48, 070-945 04 07
Ulla Andrén, 070-242 76 74
Lotta Granander, 070-537 05 69
Conny Petersson, sekreterare, 0511-510 18, 070-667 59 63
Björn Cavalli Björkman, 0510-54 23 03, 070-642 63 79
Maritha Hellqvist, 0510-54 11 25, 070-544 11 25
Anna Widell, vice sekreterare, 0511-34 14 17, 070-580 72 61

Adjungerade till styrelsen:
Gun Gustafsson, LO-representant, 0511-34 13 52
Åsa Karlsson, kommunalråd, 0511-502 78, arb/mobil 0511-38 60 10
Samuel Lundell, SSU-ordförande, 070-532 38 86

Verkställande utskott (utses 24 februari 2016):
Peter Legendi, ordf, Åke Fransson, vice ordf, Björn Cavalli Björkman och Åsa Karlsson (adjungerad).

Mötesdatum för styrelsen - se årskalender.


Övriga uppdrag inom Socialdemokraterna Götene (valda 9 febr 2016)

  • Valberedning tillsättning kommunala och regionala uppdrag utgörs av styrelsen.

Våra stadgar (grundstadgar fastställda av partikongressen 2013). Tre tillägg till stadgarna gjordes på årsmötet 28 februari 2012: Under femte paragrafen, moment 4 - ”Inbjudan sker via av årsmötet beslutad informationskanal senast tre veckor före årsmötet.” Under moment 9 - ”Nomineringar till årsmötet ska vara valberedningen tillhanda senast en vecka före årsmötet” samt ”Protokoll ska föras på styrelsens möten”.   


Besöksadress till kansliet och partilokalen är Järnvägsgatan 13, Götene. Kontakta oss.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 18:41