Vår Politik

 

Möjligheternas Lidköping

 

Rådhuset i Lidköping


Socialdemokraterna vill:

' Bedriva en aktiv kommunal näringspolitik för fler jobb!

' Utveckla en skola utifrån barnens behov!

' Utforma en skola för det livslånga läranandet!

' Skapa trygghetslägenheter för äldre!

' Ge alla äldre rätt till en bra omsorg!

' Ge förutsättningar för ett rikt fritids- och kulturutbud!

' Förbättra kollektivtrafiken!

' Fortsätta vårt lyckade klimat-och miljöarbete!

Politik är ett lagspel, satsa på ett framgångsrikt och vinnande lag!


Läs hela vårt kommunala handlingsprogram 2014

Sammanfattning handlingsprogrammet 2014

 

Läs hela vårt tidigare kommunala handlingsprogram (2010)