Carina Ohlsson

Carina Ohlsson

Namn: Carina Ohlsson

Titel: Riksdagsledamot

E-post: carina.ohlsson@riksdagen.se

Presentation: Jag är 57 år och bor mitt i Lidköping tillsammans med Ingemar - är nu också farmor. Frågor som intresserar mig är miljöfrågor, jämställdhet och barnfrågor.

Är ordförande i S-kvinnor i Sverige, ordförande i Kommunfullmäktige och huvudman i Sparbanksstiftelsen.

Det är viktigare nu än någonsin att bekämpa de växande klyftorna för att kommande generationer ska växa upp i Möjligheternas land - ett tryggt och solidariskt samhälle.
Sidan uppdaterades senast: 2014-12-18 10:21