Styrelsen 2016

Arbetarekommunens styrelse 2016

Ordförande

Kenneth Lundell 070-552 57 05

Kassör

Kjell Hedvall 070-521 05 40

Sekreterare

Morten Ryan, medlemsvärvaransvarig 073-723 84 76

Ledamot:

Lena Blomgren, 1:e vice ordförande

Mario Melani, 2:e vice ordförande

Per-Erik Karlqvist 073- 096 85 36, studieorganisatör

Betty-Ann Weiler, vice sekreterare och medlemsvärvaransvarig 073-979 78 65

Sabina Johansson

Kajsa Ezelius

Ersättare:

Kristoffer Kullberg

Rolf Andersson

Sofia Hellberg

Katarina Sundberg

Magnus Fors, Facklig ledare, medlemsvärvaransvarig 070-210 86 99

Gustav Edvinsson

Adjungerad: SSU:s Ordförande Gabrijela Pasagic