Detta vill vi - vårt handlingsprogram

 

ETT BÄTTRE EKSJÖ. FÖR ALLA.

Vi socialdemokrater jobbar för framtiden i vår kommun. Vi är kommunens största parti, och det är vårt mål att åter sätta jobben, skolan och välfärden högst upp på den politiska dagordningen. 

Efter valet 2014 är vi i opposition tillsammans med Miljöpartiet.

Vi har aldrig övergett de tankar och visioner om lika värde, solidaritet och välfärd som byggt vårt land, vårt folkhem. Vårt Eksjö är en kommun där mångfald inom natur, kultur, tankesätt och näringsliv bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. 
Nu vill vi börja resan mot framtiden, till en kommun med sund ekonomi på alla nivåer där vi ser till att finansiera de åtgärder vi vill genomföra. Vi ska fortsätta arbetet med att hela Eksjö ska vara attraktivt att arbeta, bo och leva i. 
Vill du vara med oss och jobba för ett bättre Eksjö? Kontakta oss och gör din röst hörd!


Våra fem viktigaste områden:
• Jobben. Alla har rätt till ett meningsfullt arbete. Unga som riskerar arbetslöshet ska vara garanterade ett arbete eller utbildning senast inom 90 dagar. Vuxna ska kunna erbjudas ett kunskapslyft. 
• Utbildning. Alla våra barn har rätt att få en likvärdig skolgång och utbildning, oavsett var i kommunen de växer upp.
• Välfärden. Vi ska fortsätta att driva vår politik för social rättvisa och välfärd för alla. Våra äldre ska få den vård och omsorg de har behov av för att kunna leva ett värdigt liv på ålderns höst.
• Miljön. Vi ska värna om vår unika natur och hävda oss i det otroligt viktiga miljö- och klimatarbetet. 
• Landsbygdsutveckling. Vi ska jobba för att utveckla våra landsbygdsområden och underlätta boende och sysselsättning i hela kommunen.