Peters nyhetsbrev

Så har det åter blivit dags för lite sommar och värme, även om det inte verkar bli någon rivstart när det gäller den delen ännu så länge! Däremot kan vi alla glädjas åt de goda opinionssiffror som vi upplever just nu, men vi har varit där förut och det som räknas är trots allt de siffror som vi får valnatten 2014.

I Riksdagen har vi lyckats få igenom ett antal för oss Socialdemokrater viktiga beslut. Det senaste i mängden är en förändring av skatteutjämningssystemet, en fråga som har varit segdragen men där riksdagens finansutskott nu uppmanar regeringen att komma med ett förslag på förändring till hösten. Det hela handlar om hur pengarna ska fördelas i kommuner och landsting och där vi kan få ett rättvisare system än vad vi har idag. För Sölvesborgs kommuns del handlar det om upp till 5 miljoner kronor mer årligen.

En majoritet i riksdagen har kört över regeringspartierna och vill att regeringen snarast återkommer med förslag på hur underhållet av järnvägen kan samordnas bättre och bli mer effektivt för att tågtrafiken ska fungera bättre än vad den gör idag. De borgerliga partierna menar att beslutet är olyckligt eftersom det, enligt dem, kommer at leda till färre företag och därmed högre kostnader för underhållet. Men det är, enligt mig, en dålig ursäkt för att rösta emot förslaget. En samordning och bättre styrning av och från staten måste ju rimligtvis innebära en kostnadssänkning…….

Det kommer att bli ett antal partiarrangemang i sommar och höst så gå in på vår hemsida lite regelbundet så att du inte missar något!

Onsdagen den 4 juli är det återigen dags för vår traditionsenliga närvaro vid Killeboms marknadsdag. Vi kommer att stå vid vår vanliga upparbetade plats, vid Hästtorgsgatan.

Lördagen den 22 september kl 10.00 är det representantskaps -/medlemsmöte i Folkets Hus. Denna dag kommer vi att diskutera och ta ställning till den kommunala budgeten för 2013. Vi kommer även att välja ny kassör då Peter Wald beslutat sig för att trappa ner sina politiska åtaganden.

Programkommissionen startar blogg. Det senaste socialdemokratiska partiprogrammet antogs 2001 och mycket har hänt sedan dess! Som en del av arbetsprocessen har partiet skapat en blogg och bjudit in en rad gästskribenter – författare, forskare och kulturpersonligheter – och bett dem beskriva en viktig samhällsförändring som skett sedan 2001. Förhoppning är att dessa texter ska bidra till att stimulera en bred och viktig diskussion om samhället, och om hur det nya socialdemokratiska partiprogrammet ska se ut. De kommande veckorna kommer svaren att publiceras på www.programkommissionen.se . Längre fram kommer delar av de många svar som har kommit in på det diskussionsmaterial programkommissionen skickade ut till Socialdemokraternas medlemmar.

Det var allt för denna gång, men vi hörs snart igen!!

Hälsning

Peter Jeppsson
Ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-16 09:47