Våra gruppledare

Kommunfullmäktige

 

Heléne Björklund 

Ordförande i kommunstyrelsen

Mobil: 0708-113221

E-post: helene.bjorklund@solvesborg.se

Omsorgsnämnden

 

Roine Olsson 

Ordförande i Omsorgsnämnden och Sölvesborgs Energi och Vatten AB samt Sölvesborgs Energi AB

Ansvarig för äldreomsorg och omsorg för funktionshindrade

Mobil: 0709-220457

E-post: roine.olsson@solvesborg.se

Gymnasienämnden

 

Daniel Berg

Vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarig för gymnasieskolan, vuxenutbildning och SFI

Mobil: 070-534 68 12

E-post: daniel.berg@solvesborg.se

Barn- och utbildningsnämnden

 

Markus Alexandersson 

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Ansvarig för förskola, grundskola, fritidshem och individ- och familjeomsorg

Mobil: 0768-600101

E-post: markus.alexandersson@solvesborg.se

Fritid- och kulturnämnden

 

Mats Svensson 

Ordförande i fritid- och kulturnämnden och ordförande i Sölvesborgs Fjärrvärme AB

Ansvarig för fritids- och kulturverksamhet

Mobil: 070-835 53 81

E-post: mats.svensson@solvesborg.se

Byggnadsnämnden

 

Hillevi Colliander 

Ordförande i Byggnadsnämnden

Ansvarig för plan- och byggfrågor

Mobil: 0709-56 60 38

E-post: hillevi.colliander@solvesborg.se

Överförmyndarnämnden

 

Ann Olsson 

Ordförande i Överförmyndarnämnden

Mobil: 076-835 68 27

E-post: ann.olsson@solvesborg.se

Sölvesborgshem 

 

Viveka Olofsson 

Ordförande i Sölvesborgshem och kommunfullmäktige

Mobil: 070-889 36 45

E-post: viveka.olofsson@solvesborg.se