Ewonne Månsson

1956

Gammalstorp

Undersköterska

Undersköterska/skötare

Trädgården och mitt barnbarn

LO facken i Västra Blekinge och Astma och Allergiföreningen Sandbäcks S-förening

Fackliga frågor-alternativ energi

Ungdomsarbetslöshetsfrågor

Anna Lind och Olof Palme

Närheten och att det satsas i kommunen

Föreläsningar, musik och teater

Allas lika värde och att kunna påverka

Påverka och vara insatta i beslut som rör kommun och landsting

Ewonne Månsson