Nihada Kilim

Sölvesborg

Jobbar som Samhällskommunikatör

Arkivassistent/Administratör

Gymnasium maskinteknik

Trädgården/natur/matlagning/

S-förening Sölvesborg

Mångfalds och diskrimineringsfrågor

Integration och kvinnofrågor

Nelson Mandela

Närheten till allt - skog, hav och strand

Kultur är en fantastiskt redskap att utmana barns kreativitet, fantasi och lust att lära. Kulturen går att finna det mesta och det mesta kan ta sig uttryck i kulturen. Barnteatern ger barn en möjlighet att i många fall deltaga i olika projekt.

Jag tror på ett samhälle där alla är lika mycket värda.Ingen ska begränsas av sin bakrund och ingen ska lämnas utanför.

Jag arbetar för ett humanistisk, jämställt samhälle. Ett samhälle där alla oavsett härkomst välkomnas. Där man utifrån sin arbetsförmåga får möjlighet att arbeta utifrån sin kapacitet oavsett handikapp eller arbetsförmåga och kan delta i socialgemenskap tillsammans med andra. Att skapa förutsättningar för arbetstillfällen. Idag är arbetslösheten hos ungdomar en av våra främsta utmaningar. Om vi ska göra Sölvesborg bättre i framtiden måste vi unga få bidra på arbetsmarknaden