Patrik Rosengren

1971

Sölvesborg

Fotbollsinstruktör

Snickare, Vaktmästare, Lärare, Kontorschef

9 årig grundskola, 2 Årigt Gymnasium, Högskola 3 år

Följer mina barn i föreningslivet, Umgås med familj o Vänner

Mjällby AIF, Sölvevikens Båtklubb, SGIF,

Att skapa bättre förutsättningar för barnen som växer upp i samhället idag. Att alla barn skall känna sig trygga när de går till skolan samt när de är i skolan. Trygghet skapar bättre förutsättningar för inlärning.

Mer idrottundervisning i skolan, skapar bättre förutsättningar till bättre reultat samt är det bra ur ett längre hälsoperspektiv.

Heléne Björklund

Nära Hav och natur!

Mer idrott i grundskolan

För att jag vill att alla i samhället ska ges samma möjligheter och rättigheter, ingen ska behöva lämnas utanför på grund av bakgrund, sjukdom eller arbetslöshet eller annat som man inte kan påverka själva. Jag vill ha ett rättvist, jämlikt, solidariskt samhälle.

För att jag vill vara delaktig i att fatta kloka beslut för Sölvesborgs kommuns invånare, men även för kommande generationer.


Patrik Rosengren