För ett rättvist och spännande Sölvesborg

Vi vill göra Sölvesborg ännu bättre och mer rättvist. Sölvesborg ska vara en plats för alla, en plats där drömmar ska kunna bli verklighet för såväl tjejer som killar.

Att bo i Sölvesborg ska vara tryggt. Barn ska ges den bästa möjliga omsorgen och skola, ungdomar ska kunna utbilda sig och få jobb, äldre ska kunna känna en trygghet i att den bästa möjliga omsorgen finns till för dem. Handikappade ska ges ett stöd för en meningsfull vardag

Alla i vår kommun ska också kunna ta del av spännande kultur, kunna se eller utöva fritidsaktiviteter med goda förutsättningar och kunna njuta av den härliga natur som kännetecknar vår kommun.

Vår kommun är vacker. Vi vill slå vakt om och utveckla de unika värden som kännetecknar den medeltida staden, det unika Listerlandet och lugnet runt Ryssberget.

I Sölvesborg finns en härlig entreprenörsanda som gör att vi är en småföretagarkommun och kan bjuda besökare på fantastiska festivaler. Vi vill fortsätta stimulera denna anda