Våra ledamöter i kommunfullmäktige

1. Heléne Björklund

37 år

Lärare

Sölvesborg

Läs mer 

2. Peter Jeppsson

42 år

Riksdagsled.

Sölvesborg

Läs mer

3. Viveka Olofsson

53 år

Parkarbetare

Falkvik

Läs mer

4. Roine Olsson

51 år

Skadeinspekt.

Sölvesborg

Läs mer

5. Therese Rosenqvist

27 år

Studerande

Sölvesborg

Läs mer

6. Per-Olov Larsen

62 år

Byggnadsarb.

Tivoli

Läs mer

7. Christina Hedenram

51 år

Egen företag.

Hällevik

Läs mer

8. Peter  Wald

65 år

Plan.-direktör

Krokås

Läs mer

9. Eva Malm

61 år

Ekonom

Norje

Läs mer

10. Mats G Svensson

56 år

Arbetsledare

Sölvesborg

Läs mer

 

11. Hillevi Colliander

56 år

Lärare

Hällevik

Läs mer

12. Olle Olsson

63 år

Skolvaktmäst

Slottet

Läs mer

13. Ella Buhre

33 år

Ergonomkons.

Hörvik

Läs mer

14. Alve Ohlsson

67 år

Pensionär

Kylinge

Läs mer

15. Annelie Rosenqvist

43 år

Förskolllärare

Sölvesborg

Läs mer

16. Monica Gadd

57 år

Samordnare

Gummarp

Läs mer

17.Markus Alexandersson

33 år

Journalist

Sölvesborg

Läs mer

18. Nihada Kilim

51 år

Maskin-ing.

Sölvesborg

Läs mer

19. Stig Jönsson

72 år

Fd regionchef

Sölvesborg

Läs mer

20. Ann Olsson

59 år

Undersköt.

Slottet

Läs mer

21. Leif Nilsson

70 år

Fd arbetsled.

Falkvik

Läs mer

 

22. Ingrid Wald

62 år

Leg sjuksköt.

Krokås

Läs mer

23. Patrik Rosengren

39 år

Fotbollsspel.

Sölvesborg

Läs mer

24.Ewonne Månsson

54 år

Undersköt.

Gammalstorp

Läs mer

25. Tobias Björklund

20 år

Fastighetssk.

Sölvesborg

Läs mer

26. Bodil Nyström

60 år

Företagssköt.

Sölvesborg

Läs mer

27.Christer Skoog

65 år

Senior

Sölvesborg

Läs mer

28.Elisabeth Jönsson

54 år

Barnskötare

Sölvesborg

Läs mer

29.Nils-Wåge Svensson

53 år

Parkarbetare

Sölvesborg

Läs mer

   

30. Birgitta Jönsson

70 år

Undersköt.

Sölvesborg

Läs mer

31. Conny Malm

63 år

Byggnadsarb.

Norje

Läs mer

32. Ida Bernstein

35 år

Fritidspedagog

Jockarp