Mats ny ordförande i förnyad styrelse för (S) i Sölvesborg

Det blev som väntat Mats Svensson som enhälligt valdes till ny ordförande när Socialdemokraterna i Sölvesborgs kommun under lördagen hade årsmöte på Scala bio.

- Det känns både hedrande och inspirerande att få det här uppdraget. Att vi har en modern och kraftfull organisation som tilltalar sölvesborgarna och som lockar fler människor att engagera sig för ett bättre Sölvesborg är mitt viktigaste uppdrag, säger Mats Svensson. 

I styrelsen nyvaldes också ett antal personer, bland annat Birgit Birgersson Brorsson från Hällevik, i dag ombudsman på IF Metall.

-      Vi har en bra blandning av erfarenhet och förnyelse och det det ger oss förutsättningar att kunna utveckla sättet vi arbetar på och vår politik så att vi även i framtiden kan vinna kommunmedborgarnas företroende, säger Mats Svensson.

-      Jag vill att vi tar chansen att förnya oss i sättet vi möts så att vi inte upplevs som en sluten organisation. Jag vill att vi ska locka till både engagemang och diskussioner, säger han.

På årsmötet gjordes också nomineringar till de kommunala bolagen och genom dessa val gjordes också en del förnyelse och föryngring.

 

Arbetarekommunen

Ordförande, 2 år                        Mats Svensson, nyval

Sekreterare, 2 år                        Viveka Olofsson, omval

Studieansvarig, 2 år                   Albin Ottosson, omval

3 styrelseled, 2 år                       Daniel Berg, omval

Birgit Birgersson Brorsson, nyval

Markus Alexandersson, nyval

5 styrelseersättare, 1 år          Ossian Lundborg, omval

Lena Ottosson, nyval

Jan-Åke Persson, nyval

Pia Carlsson, nyval

Johanna Beijer, nyval

Valda 2014 med ett år kvar:

Kassör                Christopher Ekenberg

Ledamöter       Elisabeth Jönsson, Annelie Rosenqvist, Roine Olsson, Christina Hedenram

Bolag

Sölvesborgs energi / Sbg energi och vatten

Ordförande                                  Roine Olsson

2 ledamöter                                 Ewonne Månsson, Ossian Lundborg

 

Sölvesborgs Fjärrvärme AB

Ordförande                                  Mats Svensson

2 ledamöter                                 Elisabeth Jönsson, Leif Nilsson

1 ersättare                                    Johanna Beijer

 

Sölvesborgshem AB

Ordförande                                  Viveka Olofsson

2 ledamöter                                 Tobias Nilsson Lindkvist, Christopher Ekenberg

Revisor samt revisorsersättare alla bolag: Ordinarie Bengt Johnsson ersättare Ann-Britt Borgström

 

VMAB

2 ledamöter                                 Hillevi Colliander, Roine Olsson

2 suppleanter                              Viveka Olofsson, Daniel Berg

Lekmannarevisor                       Ann-Britt Borgström

 

Sölvesborgs Stuveri och hamn AB

Ledamot                                        Peter Jeppsson

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-01 19:09