Visioner för framtidens Osby kommun

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018
        
    
          
Den politiska styrningen i Osby kommun har länge varit otydlig. Det har saknats strategier, visioner och en tro på kommunen som sträcker sig in i framtiden. Vi Socialdemokrater tycker inte att det räcker att ligga på medelnivå. Vi är övertygade om att Osby kommun kan bättre.
Vi vill jobba smartare och mer effektivt. Osby kommun behöver en tydlig politisk ledning. Med en tydlig vision och en klar målsättning på många olika områden kan vi nå längre. Och mycket högre.
Vi Socialdemokrater är trötta på den brist på visioner som har präglat politiken i kommunen de senaste årtiondena. För att klara av de utmaningar vi ser i framtiden satsar vi på strategiskt viktiga områden, en plan för utveckling av hela kommunen för att se till att varje person ges de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential och sina drömmars mål. Det vinner vi alla på!
          
Det här tycker Socialdemokraterna att Osby kommun behöver:
  • Tydliga mål för verksamheten och politiker som är bra på att följa hur utvecklingen går.
  • Bättre och tydligare planer för kommunens utveckling, både vad gäller boende och näringsliv. Vi måste bygga så att hela kommunen ges maximala utvecklingsmöjligheter.
  • Mindre grupper i skolan och förskolan ger bättre arbetsro för barn och pedagoger.
  • Bättre och tydligare dialog med näringslivet.
  • En klar analys av hur Osby kommun ska få en positiv befolkningsutveckling.
         
Vi har valt ut de förändringar som kostar mer att INTE göra, än att faktiskt göra. På det sättet skapar vi ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, på lång sikt. Varje utgift ska vara genomtänkt och ge ett mervärde för kommunens invånare.
Ordning och reda i finanserna är grunden för vår sysselsättningspolitik och för en stark välfärd.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-13 11:51