Skola och fritidshem med kvalité för barnen

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

 

Alla elever behöver mycket tid tillsammans med lärare och andra pedagoger.

 • Därför ska det skapas mindre klasser under kommande mandatperiod. Målet är max 20 barn i de lägre klasserna.

 

Lärarna ska ha goda förutsättningar att ge varje enskild elev det stöd som behövs för att uppnå kunskapsmålen.

 • Därför ska det anställas fler lärare och speciallärare.
 • Därför kommer vi att ge utrymme för kompetenshöjande insatser för personalen inom skolan.

 

Skolan ska vara en trygg miljö där alla barn mår bra.

 • Därför ska vi förstärka elevhälsan.

 

Mobbning är aldrig acceptabelt. Alla ska känna sig trygga och gå till skolan utan att bli utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling från någon.

 • Därför ska varje enskilt fall följas upp och dokumenteras, så att mobbningen upphör.

 

Skolan ska använda ny teknik och uppdaterade pedagogiska läromedel.

 • Därför ska det finnas fler, modernare och bättre datorer/lärplattor i grundskolan.

 

Alla barn ska ges samma möjligheter, oavsett föräldrarnas inkomst och utbildningsbakgrund.

 • Därför ska läxhjälp erbjudas till alla elever på samtliga kommunens skolor.

 

Lärarna ska kunna ägna mer tid åt sin huvuduppgift, att hjälpa varje elev i sitt lärande.

 • Därför är vårt mål att utöka antalet vuxna som inte är lärare inom skolan, t.ex fritidsledare, skolvärdinnor/värdar.

 

Kvalitén i skolan blir bättre om eleverna är med och planerar och utvärderar verksamheten, så att elevernas inflytande ökar.

 • Därför ska undervisningen utvärderas även av eleverna.

 

Alla barn har rätt att bli sedda.

 • Därför är vårt mål att utöka antalet fritidspedagoger på våra fritidshem.

 

Alla förskole-och grundskolelever ska ha sin skola inom rimligt avstånd. Skolorna i hela kommunen ska organiseras så att alla elever ges lika förutsättningar i hela kommunen.

 • Därför ska vi ha kvar och förbättra F-9 skolorna i Osby och Lönsboda.

 

Vi ska servera god, ekologisk och närproducerad skolmat till alla barn.

 • Därför ska vi styra upphandlingarna av skolmaten i den riktningen.

 

Våra gymnasieskolor måste utvecklas för att klara den framtida konkurrensen på arbetsmarknaden.

 • Därför är det viktigt att kommunen säkerställer en undervisning med hög kvalité, rimliga undervisningskostnader, intressanta och bra programprofiler.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-13 13:00