Aktiv i Osby kommun

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

 

Vi Socialdemokrater vill att alla kommuninnevånare ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Genom en aktiv fritid berikar vi våra liv. Det är viktigt att vi gynnar föreningslivets bredd så att det gynnar olika intressen. Allas tillgång till kultur är viktigt för att gynna ett demokratiskt öppet samhälle, där vi kan få en ökad förståelse för andra.

Ungdomstiden är en mycket viktig del av livet, det är då vi tar många livsavgörande beslut. Vi socialdemokrater vill därför stärka ungas mötesplatser för att stödja unga i sin utveckling. Två fritidsledartjänster sparades in 2009. Vi vill återbesätta dessa för att utöka fritidsgårdarnas öppettider.

Föreningslivet är kommunens själ:

Det finns många som är aktiva inom föreningslivet i Osby kommun. T.ex. idrott, natur och kultur. Det är bra och utvecklande för hela samhället.

Det är viktigt, att alla kommunens föreningar har tillgång till lokal, även om dom inte har tillräckliga medel.

  • Därför ska det etableras föreningslokaler till rimligt pris, då mötet är viktigare än kostnaden

 

Om fler ska vara aktiva i föreningslivet behövs bättre information om kommunens föreningar. Det ger bättre möjligheter för invånare som vill bli aktiva att hitta den verksamhet som passar.

  • Därför ska föreningskatalogen på hemsidan förbättras och finnas tillgänglig på fler ställen.

 

Många engagerar sig i våra olika barn-och ungdomsföreningar. Förutom det rent föreningsmässiga gör föreningarna en stor social insats.

  • Därför är det viktigt att på olika sätt stödja föreningarnas ideella insatser.

 

 

Fler mötesplatser för ungdomar i Osby kommun.

Vi vet att det alltid är viktigt ungdomar får möta bra vuxna under sin fritid. Fritidsgårdarnas kvalité beror på personalresurser och strukturerat kvalitetsarbete.

  • Därför ska vi satsa på fritidsgårdarna genom att utöka med två fritidsledartjänster.

 

Vi vill skapa fler mötesplatser för bl.a. kommunens ungdomar.

  • Därför ska vi skapa wifi-platser på flera offentliga miljöer, såväl ute som inne.

 

Vi vill att ungdomarna i Osby kommun ska ha tillgång till attraktiva badplatser, även om deras föräldrar inte har möjlighet att skjutsa dom.

  • Därför vill vi göra kommunens badplatser mer attraktiva för ungdomar, och undersöka möjligheten att etablera ett friluftsbad.

 

Vi vill gärna att många människor är kreativa och hjälper till med utsmyckningen av vissa utvalda delar i samhället.

  • Därför ska vi skapa ytor för fri graffiti i de olika kommundelarna.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-13 16:31