Arbete i Osby kommun

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

För oss Socialdemokrater är arbete grunden till all välfärd. När människor är i arbete skapas resurser till gemensamma behov som skola och äldreomsorg.

Vår politik är jobbskapande. Våra satsningar på fler lärare, fritidsledare, pedagoger och bostadsbyggande skapar fler arbetstillfällen.

Genom vår satsning på barnomsorg under kvällar och helger ökar vi småbarnsföräldrars möjlighet att arbeta och försörja sig.

Att unga människor snabbt kommer i sysselsättning är ofta livsavgörande.

Fler jobb

Det är oerhört viktigt att snabba insatser görs för att ungdomar ska undvika att hamna i långa tider av sysslolöshet.

  • Därför lovar vi Socialdemokrater att ingen ung människa ska behöva gå sysslolös mer än tre månader.

 

Det är ett gemensamt ansvar för hela samhället att unga människor kommer i arbete.

  • Därför ska samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen fördjupas så att varje ung människas förmåga tas tillvara.

Vi ska bekämpa social dumpning och svartarbete

  • Därför ska alla kommunens upphandlingar beakta sociala hänsyn och säkra “vita jobb” med svenska kollektivavtal.

 

Det är viktigt att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får hjälp att komma in igen.

  • Därför vill vi fortsätta att utveckla arbetsmarknadsinsatserna för de som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

 

 


Ett bra näringsliv gynnar hela kommunen

En viktig del i att alla ska få jobb är att det finns företag i kommunen som är beredda att satsa på framtiden. Vi Socialdemokrater ser gärna att det startas nya företag i kommunen och att de som redan finns här expanderar.

Det är viktigt, att Osby kommun jobbar aktivt för att attrahera företag, som vill växa. När ett företag vill etablera sig så krävs det ofta snabba ryck. Det är viktigt att det finns lediga lokaler i kommunen så att vi kan ta emot nya företag. Både tillverkningslokaler, lager och kontorsytor behövs. Det är dessutom viktigt att näringslivet och föreningslivet kan dra nytta av varandra.Ett rikt handelsliv är en viktig förutsättning för en gynnsam utveckling av kommunen.

Det är viktigt att det alltid finns möjlighet att ta emot nya företag i kommunen.

  • Därför ska det alltid finnas färdiga industri- och handelstomter för företag som vill etablera sig eller expandera.

 

Vissa mindre företag har svårt att hitta lämpliga lokaler.

  • Därför ska vi undersöka behovet av företagshotell för mindre företag.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 16:53