Barnens kommun

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

   
   

Vi Socialdemokrater i Osby kommun vill bygga Sveriges bästa förskola och skola. En modern arbetsplats där lärare och pedagoger utan problem kan använda den senaste tekniken och de bästa pedagogiska läromedlen.

Skolan och förskolan ska vara en trygg arbetsplats för både barn, unga och vuxna, en plats där människor utvecklas och når högre, helt utifrån sina egna förutsättningar. En miljö, där det finns utrymme för lust, skapande och nyfikenhet.

För det krävs att vuxna hinner och orkar vara närvarande i barns samspel, när en del barn och ungdomar behöver extra stöd, medan andra når målen snabbare. En förutsättning för att alla elever ska kunna utvecklas och bli sitt allra bästa jag, är att alla vuxna arbetar aktivt och förebygger mobbning och trakasserier. Skolans uppdrag är tydligt, men ibland finns ingen där som ser.

Många barn har långa dagar. Fritidshemmen tar hand om många barn både före och efter skoldagen. Här behövs både lugn och ro och en stimulerande lekmiljö. Detta ställer stora krav på en flexibel verksamhet som anpassas till barns olika behov.

Alla barn har inte samma möjligheter. En viktig uppgift för skolan är att se till så att alla barn rustas väl inför livet. Vi socialdemokrater prioriterar skolan och förskolan, det är så vi blir starka tillsammans.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-13 12:37