Bra bostäder åt alla

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

 

Ett av politikens viktigaste ansvarsområden är att det finns god tillgång på bra bostäder som motsvarar befolkningens behov. Det är en grundläggande förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas. Vi socialdemokrater vill bygga mer bostäder. Äldre människor som känner sig ensamma ska inte behöva stå i en lång kö innan de kan flytta till ett trygghetsboende. Ungdomar som vill skaffa egen bostad ska kunna göra det till rimligt pris. Det ska finnas stora lägenheter i barnvänliga områden för barnfamiljer som inte vill köpa hus.

 

Äldre människor har rätt att känna trygghet och slippa ensamhet.

  • Därför ska vi skapa fler trygghetsbostäder i alla tätorter i vår kommun.

 

Politiken måste ta ansvar för bostadsförsörjningen.

  • Därför ska vi skapa en långsiktig plan för bostadsbyggnation så att det byggs nya lägenheter i blandade storlekar i alla kommundelar.

Det ska vara lätt för alla att bosätta sig i Osby kommun.

  • Därför ska vi socialdemokrater se till att det finns aktuella detaljplaner som motsvarar ett modernt sätt att bygga och förtäta i de olika tätorterna.

Det ska vara enkelt att komma igång med en nybyggnation.

  • Därför ska byggklara tomter för både en- såväl som flerfamiljshus alltid finnas tillgängliga.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-13 16:14