Förskolor med mindre barngrupper

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

Förskolan är en pedagogisk verksamhet och en del av skolan. Här lär sig barnen socialt samspel på jämlika villkor. Alla barn är olika. Därför är det viktigt att den kommunala förskolan i Osby kommun erbjuder olika pedagogiska alternativ som t.ex. uteförskola. Vi vet att små barn har lättare att skapa trygga relationer i mindre grupper och att pedagogers möjlighet att se varje barns behov ökar om barngrupperna inte är för stora. I förskolan läggs även den första grunden.
Många ensamstående föräldrar är kvinnor. Inom många kvinnodominerade yrken är obekväm arbetstid vanligt. Att erbjuda barnomsorg under kvällar och helger är en jämställdhetsfråga, då även kvinnor har rätt att försörja sig på eget arbete.

 

Förskolans kvalité påverkar barns förutsättningar att lyckas i skolan.

  • Därför ska antalet barn per avdelning uppgå till max 18 stycken. Vår målsättning på sikt är att antalet barn per avdelning skall vara i genomsnitt 15 stycken. Därför ska vi ha en flexibilitet att snabbt anpassa antalet platser i förskolan efter behov och önskemål ,,

 

Barn ska inte förlora kontakten med sina kompisar eller sina pedagogiska aktiviteter när föräldrarna blir sjuka, arbetslösa eller föräldralediga.

  • Därför ska dessa barn ha rätt att vistas fler timmar i förskolan.

 

Många föräldrar jobbar kvällar, helger och röda dagar. Ingen ska behöva tacka nej till jobb för att man står utan barnomsorg.

  • Vi socialdemokrater har som målsättning att kommunen ska erbjuda bra barnomsorg alla veckans dagar och på alla dygnets timmar för föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-26 15:33