Infrastruktur

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

 


 

En fungerande infrastruktur är nödvändig för att Osby kommun ska fungera. För att pendlingen ska fungera måste vägnätet till och från våra tätorter vara i bra skick, liksom inne i samhällena.

Snabba internetuppkopplingar är viktigt för företag, kommunala verksamheter och privatpersoner.

Framtidens IT-lösningar kommer att kräva hög näthastighet för fungera tillfredställande, både för att vardag och verksamhet ska fungera väl.

På landsbygden har det bildats fiberföreningar i olika delar av kommunen. Det är bra initiativ för att stärka områdena utanför tätorterna. Inne i tätorterna finns det tyvärr bara fiberuppkoppling på vissa ställen.

Kommunens vägar ska hålla god standard och underhåll ska ske kontinuerligt och planerat.

  • Därför kommer vi att skapa en asfalteringsplan för kommunens vägar och gator.

 

Trafikverket äger vägnätet utanför tätorterna och genomfartslederna. Det är viktigt att de stora vägarna håller en kvalitet som gör att det blir möjligt att transportera sig på ett säkert och snabbt sätt.

  • Därför är utbyggnaden av riksväg 15 Marklunda-Skälmershult med förbifart Lönsboda högt prioriterat för oss socialdemokrater.
  • Därför måste Sydostlänken byggas snabbt för att gynna tillväxt och miljö. Persontrafik Karlshamn-Älmhult gynnar pendling i den östra delen av Osby kommun.
  • Därför kommer vi att se till att Trafikverket blir införstådda med den bristande kvalitén på vägnätet i kommunen så att detta åtgärdas.

 

Internet är en förutsättning för många människors liv och för att attrahera invånare och företag.

  • Därför kommer vi att se till att fiberutbyggnaden i våra tätorter tar fart och vårt mål är att samtliga hushåll i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit/sek senast 2020.

 

Efterhand som det fasta telefonnätet försvinner ökar vikten av bra mobiltäckning. Tyvärr har vi vita fläckar i vår kommun där ingen mobiltäckning finns. 

  • Därför jobbar vi Socialdemokrater i Osby kommun, genom kontakter med teleoperatörer, för mobiltäckning i hela kommunen.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-16 11:38