Kultur på hemmaplan

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

Kultur i olika former är viktigt för att vi människor ska må bra. För att barn ska utvecklas till kreativa och fritt tänkande individer behöver de ta del av kultur och skapande aktiviteter. En del av dessa sker inom skolan och andra under fritiden.

Det är viktigt att det finns kulturella mötesplatser som teater, bibliotek och biograf men även ett tätt samarbete mellan kommunen och studieförbunden.

Det är viktigt att vi stärker föreningslivet. Så skapas ett kreativt och välmående samhälle med levande diskussioner för alla. Vi vill skapa förutsättningar för att utveckla kulturlivet och öka utbudet av kulturella aktiviteter.

Det är viktigt att människor i alla kommundelar får tillgång till bra litteratur.

  • Därför kommer vi att öka öppettiderna på biblioteken i hela kommunen.

 

Man ska inte behöva åka ifrån Osby kommun för att ta del av all kultur.

  • Därför vill vi utveckla biografen och teaterscenen i Osby tätort så att det riktar sig tillbredare målgrupper.

 

Vi ser kultur som en viktig del av barndomen.

  • Därför vill vi prioritera barn- och ungdomskulturen inom Kultur- och fritidsområdet.

 

Det är viktigt att skapa förutsättningar för kreativa tankar.

  • Därför vill vi att föreningsbidragen ska utformas på ett sådant sätt att var och en enkelt kan ansöka om delfinansiering till arrangemang som riktar sig till allmänheten.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 16:42