Politik och demokrati

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

 

Demokrati betyder folkstyre. Att alla medborgare ges möjlighet att kunna påverka politiska beslut är viktigt även mellan de kommunala valen. Det gör besluten bättre och mer välgrundade. Det är viktigt att alla grupper känner sig delaktiga och gör sin röst hörd. Politiken kan göra mycket mer för att bjuda in till samtal. Vi socialdemokrater ser många fler möjligheter till dialog med medborgarna, än vad den politiska majoriteten ger idag.

Gemenskapen i samhället stärks om det finns bra möjligheter till dialog.

  • Därför ska vi skapa nya mötesplatser i samhället där människor kan mötas över generations- och ursprungsgränser.

 

En aktiv och levande demokrati kräver att kommunens invånare känner sig hörda.

  • Därför ska vi stärka medborgardialogen genom att lyssna på olika grupper i samhället. Vi ska bland annat arrangera dialogmöten, sms-panel och ge möjlighet till dialog på hemsidan.

 

Att involvera fler av kommunens aktörer ger klokare politiska beslut

  • Därför vill vi förbättra dialogen med näringslivet och de fackliga organisationerna.

 

Det är en viktig uppgift för alla politiker, att lyssna till medborgarna och förklara det som händer i politiken.

  • Därför kommer Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, på olika sätt, att föra dialog med medborgarna.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 17:35