Säker och trygg i Osby kommun

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

Alla människor ska känna sig trygga med att vistas ute på gator och torg utan att uppleva rädsla. En viktig del är att vi har väl upplysta gång- och cykelstråk. Även väl fungerande polis och räddningstjänst är viktigt för att vi ska känna oss trygga och säkra.

Polisen har en viktig roll både i att upprätthålla ordningen och arbeta förebyggande, hög närvaro av polis i kommunen är väsentligt.

  • Därför ska vi jobba för att polisnärvaron i kommunen ska öka.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 17:18