Tillit och trygghet i personalpolitiken

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

 

Att ha Osby kommun som arbetsgivare är att se till att det dagliga livet fungerar för alla som bor i kommunen.

Våra kommunanställda ser bland annat till att vi har rent vatten varje dag, tar hand om våra äldre och hjälper oss att hitta rätt på biblioteken. Kommunens personal ger barnen i förskolan och skolan den utbildning de behöver inför vuxenlivet.

För att verksamheten ska fungera måste alla som arbetar i Osby kommun ha en bra arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas. Det krävs även att våra arbetsledare har goda förutsättningar att stötta personalen och se till att alla strävar mot våra uppsatta mål. Att arbeta i kommunen är att arbeta på medborgarnas uppdrag.

Det är viktigt att kommunen aktivt arbetar för att utjämna löneskillnader och uppnå ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Medborgarna ska alltid få ett bra bemötande i kontakter med kommunen.

  • Därför ska vi ha en tydlig personalpolitik där varje anställd vet sitt ansvar och vad somförväntas.

 

Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

  • Därför ska heltid vara en rättighet för alla som arbetar inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Delade turer ska bort ur schemaläggningar. I övriga verksamheter ska alltid heltid vara ett mål.

 

Kommunens verksamhet ska klara att möta många nya utmaningar. Kommunens anställda har en viktig uppgift att fylla.

Därför ska vi satsa på kontinuerlig kompetensutveckling för alla kommunens anställda.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 17:25