Vårt Parti

Socialdemokraterna i Osby har föreningar i Osby, Lönsboda, Killeberg och Visseltofta. Högsta beslutande organ är Osby Socialdemokratiska Arbetarekommun.

 

Socialdemokraterna har 16 ledamöter i Kommunfullmäktige. Gruppen sammanträder inför varje fullmäktige.  Riktlinjerna dras då upp inför det kommande Kommunfullmäktigemötet. 

Det är inom föreningsverksamheten som information och politiska ställningstaganden debatteras.