Arbetarekommunen

Arbetarekommunen är en samorganistion för olika föreningar inom arbetarrörelsen i kommunen, tex geografiska och fackliga s-föreningar, kvinnoklubbar, SSU och unga örnar.
  
 
I Gullspångs Arbetarekommun ingår Amnehärads S-förening, Hova S-förening samt Fullmäktigegruppen.
 
 
Styrelsen består av
 
Ordförande
Jan Hassel tel 070-533 62 90
 
Vice ordförande
Kassör
 
Sekreterare
 
Övriga ledamöter
Carina Gullberg  tel 070-396 16 44
Ersättare:
Ulf Nilsson
Jenny Moverare 
Studieorganisatör:
Internationell ledare:
Ann-Marie Olsson
Fackliga utskottet:
Gunilla Gustavsson
Karin Gustavsson
Seniorgrupp:
Roland Wallin sammankallland
Maria Ärlevik
Sidan uppdaterades senast: 2012-02-25 18:07