Gruppmöten 2012

 

 

Gruppmöten 2012 Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

 

Datum och tid Plats
Tisdag 31 januari 19.00 Amnegården, Skagern
Tisdag 28 februari 19.00 Kommunhuset Hova
Tisdag 10 april 19.00 Amnegården, Skagern
Tisdag 24 april alt 2/5 Kommunhuset Hova
Söndag 27 maj Budgetmöte extra KS 29/5 Medlemsmöte
Tisdag 19 juni 19.00 Amnegården, Skagern
Tisdag 7 augusti 19.00 Kommunhuset Hova
Tisdag 4 sept. 19.00 Amnegården, Skagern
Tisdag 9 oktober 19.00 Kommunhuset Hova
Tisdag 13 nov. 19.00 Amnegården, Skagern
Tisdag 4 dec. 19.00 Kommunhuset Hova

Alla ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och styrelser bör närvara på gruppmötena. Frågor som behandlas på gruppmötena är de som det ska fattas beslut om i utskott, nämnd, styrelse eller fullmäktige.

Ansvariga ledmöter:

 

Barn och utbildning Britt Starringer 0506-413 00
IFO LSS Per-Arne Brandberg 0734-48 49 09
Äldreomsorgen Jan Hassel 070-533 62 90
Allmänna Carina Gullberg 070-396 16 44
Tekniska Staffan Starringer 0506-413 00
Mijö &bygg Roger Wiking 0506-351 94
Avfallsnämnd Keijo Wedin 0551-221 45

Du som ej kan närvara hör av dig till Carina Gullberg 070-339 61 644

carina.gullberg@gullspang.se

Välkomna!!

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-31 16:31