Kongressen 2009

 

 Rapport från Carina Gullberg

 

 

 

Carina Gullberg i talarstolen på Jobbkongressen

Carina gjorde ett bra inlägg i debatten om kultur i hela landet under jobbkongressens sista dag. Hon tog vår hemkommun som exempel och efterlyste storstädernas stöd till småkommuner och pekade på hur storkommunerna har stor glädje av de artister/idrottsutövare som flyttar från småkommuner. Som exempel använde hon sig av Linda Bengtzing, Andreas Andersson och Olof Mellberg. Dessutom framförde Carina en vision om att vi på landsbygden skulle ha möjlihet att ta del av kulturyttringar i digitaliserad form. Hon lyckades till och med få med Otterbäckens Bandyklubb samt vår Folkets Hus-förening i lilla Otterbäcken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongressledamöter från Skaraborg

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-31 16:31