Kommunen som arbetsgivare

Trygghet i arbetet, får människor att växa och utvecklas. Tryggheten är utgångspunkten för viljan och förmågan att göra ett bra jobb. Trygghet är också viktig för att bibehålla hälsan och skapa en god arbetsmiljö. Trygghet skapar ett mer jämställt och uthålligt arbetsliv. Personalen är kommunens viktigaste resurs den måste vi ta hand om på ett bättre sätt. I en socialdemokratiskt styrd kommun skall arbetsorganisationen på kommunens arbetsplatser vara sådan att personalen känner delaktighet och har inflytande över sin arbetssituation.

Alla anställda skall ha en individuell utvecklingsplan och ges möjligheter till en regelbunden utveckling för sitt eget och för Gullspångs kommuns bästa. För att kunna behålla och rekrytera personal är det viktigt att skapa ett positivt arbetsklimat där satsningar görs på arbetsmiljö, arbetskläder, rehabilitering, kompetensutveckling, friskvård och mycket annat.  För oss socialdemokrater är det enkelt, ökad arbetsglädje hos de anställda leder till högre kvalitet i verksamheten och ger bättre kommunal service. Alla anställda ska med, så enkelt är det.

 

 

Vi socialdemokrater vill  

  • att de anställdas inflytande över sitt arbete, arbetets organisation och arbetstid ökar
  • att ledarskapet skall vara klart och tydligt och utgöra ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete
  • att heltid skall vara en självklarhet och deltidsarbete en möjlighet
  • att det finns en mångfald bland vår personal, en blandning av åldrar, kön och etnisk ursprung
  • att kompetensutveckling blir en möjlighet som leder till utveckling i arbetet och som ger personlig utveckling för alla anställda
  • att en personalnämnd inrättas med ansvar för lönefrågor, rekrytering, jämställdhet och mångfald, kompetensutveckling och arbetsplatsutveckling. Politiker och representanter från olika fackförbund bör ingå i denna nämnd

 

Tillbaka till föregående sida