Förskola, skola och utbildning

Förskolan och skolan är en daglig arbetsplats för flera hundra av kommunens innevånare, vuxna och barn. Vi vill skapa en förskola som passar alla familjer och en skola där alla elever känner sig delaktiga och har en stark lust att lära. En bra start i livet är viktigt. Därför tycker vi Socialdemokrater att det är viktigt att resurser satsas på barn och ungdomar. Rätten att få en undervisning som gör att man kan klara sig i livet är en självklarhet. Alla elever ska ges sådana förutsättningar och resurser så att de kan lämna skolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen. Barn och ungdomar ska få stöd och hjälp efter behov. Utbildning är inträdesbiljetten till arbetsmarknaden. Därför måste vi ge alla ungdomar chansen att lyckas i skolan.

 

 

Vi socialdemokrater vill

  • öka personaltätheten inom förskolan
  • att alla barn ska erbjudas förskoleplats när behov finns
  • ha öppettider som passar föräldrarnas och barnens behov
  • satsa på arbetsmiljön och lokalerna
  • ha färre elever i klasserna
  • att elever med särskilda behov skall få den hjälp som erfodras
  • undersöka möjligheten att tillskapa vissa gymnasieprogram på hemmaplan

 

Tillbaka till föregående sida