Turism

Gullspångs kommun har stora möjligheter inom turismområdet. Vi har ett bra läge med tillgång till sjöar, naturskogar och ett rikt djurliv. Det är en resurs för framtida generationer som vi måste förvalta och utveckla. Turism innebär en möjlighet till fler arbetstillfällen. I kommunen finner du också många tydliga och intressanta spår av den svenska historien. Du kan se den bl.a. vid Södra Råda gamla kyrkplats och de utgrävningar och evenemang som pågår där och i Hova där minnesmärket över ”slaget vid Hofva” finns. Slaget står ju som förebild för tornerspelen vid Hova Riddarvecka. För den litterärt intresserade finns Frans G Bengtssons minnesbibliotek som är unikt i sitt slag i Sverige.

 

Vi socialdemokrater vill  

  • marknadsföra Gullspångs kommun som en besöks- och turistkommun
  • arbeta mycket aktivt för att bevara den unika ” gullspångslaxen”
  • utveckla turismen på ett miljövänligt sätt
  • utveckla turismen i nära samarbete med entreprenörer och föreningar
  • utöka samarbetet kring olika turistprojekt med omkringliggande kommuner
  • utveckla turismen och besöksnäringen genom stöd till handel, kultur och arrangemang

 

Tillbaka till föregående sida