Demokrati

Sverige är ett demokratiskt land. Rösträtten, yttrandefriheten och likheten inför lagen är några av demokratins viktigaste grundpelare. Demokratin behöver hela tiden hållas levande, utvecklas och försvaras genom samtal och samverkan mellan människor. Grunden för en levande demokrati finns i allt det som händer på lokalnivå. Välfärden är allas angelägenhet. Alla behöver vi den, alla ska vi ha rätt att påverka hur samhället sköts.

 

 

Vi socialdemokrater vill 

  • återföra fullmäktiges roll och öppna insynen i det politiska arbetet
  • skapa ett ungdomsforum för att ge yngre chans att vara med och påverka kommunens framtida utveckling
  • stödja föreningslivet genom att utveckla medinflytande och samverkan, lokaldemokrati är viktigt för utvecklingen

 

Tillbaka till föregående sida