Näringsliv och arbete

Arbete och företagande är grunden för välfärd, välstånd och personlig utveckling. Den som har arbete känner sig mer uppskattad, har bättre hälsa och upplever en större handlingsfrihet. Därför är fler arbetstillfällen ett av socialdemokratins viktigaste mål och små eller stora arbetsplatser de är alla viktiga när det gäller att nå det målet. Ett väl fungerande näringsliv är en grundförutsättning för Gullspångs kommuns utveckling. Kommunens näringslivsenhet behöver utveckla kontakterna och samverkan med lokala företagare och handel för att få en positiv utveckling. Kopplingen mellan näringsliv och utbildning är mycket stor. Kommunens uppgift är att tillhandahålla utbildningar för våra innevånare. Utbildningar som också tillgodoser näringslivets krav på kompetent personal. För att klara det vill vi fortsätta att utveckla och stärka kommunens vuxenutbildning och högskoleutbildning.

 

 

Vi socialdemokrater vill

  • utveckla samverkan med det lokala näringslivet
  • verka för att sjöfarten finns kvar på Vänern och utveckla Otterbäckens hamn
  • att internet, med snabb uppkoppling, blir utbyggt till alla delar av vår kommun
  • marknadsföra bra och prisvärd tomtmark för industriell verksamhet
  • arbeta för att utveckla förnyelsebar energi
  • förbättra centrummiljön och utveckla handeln i våra tätorter
  • arbeta offensivt för att få fler företag att etablera sig i Gullspångs kommun
  • stärka och utveckla vuxenutbildningen genom att satsa på utökade studiemöjligheter i kommunen

 

Tillbaka till föregående sida