Vård och omsorg

Vi socialdemokrater vill att samhället skall präglas av omtanke och solidaritet. Vi vet att trygghet ger frihet. Vi vill att det ska finnas resurser i samhället när någon blir sjuk och behöver hjälp, det kan vara skäl som åldrande, funktionshinder, antingen av fysisk eller psykisk karaktär. För oss socialdemokrater är vård och omsorg en prioriterad fråga. Basen i närsjukvården är vårdcentralerna. Dit ska du kunna vända dig i första hand och där du ska få hjälp med de flesta vanliga sjukdomar. Närsjukvården skall alltid utgå från patienternas behov. Kommunerna och landstingen har ett delat ansvar för vården av de gamla. En del gamla slussas mellan olika vårdgivare och vårdplatser. Vi vill att de patienter som behöver vård ofta och länge ska få vård nära bostadsorten. Vi vill vara med och skapa en närsjukvård där sjukhusens och vårdcentralernas personal jobbar tillsammans med kommunens vårdpersonal. Medmänsklighet, omtanke och respekt för varje individ ska vara utgångspunkt för arbete med våra äldre och våra omsorgstagare.

 

 

 

 

Vi socialdemokrater vill

  • återupprätta det som var bra med Spången, med prioritet på växelvård och avlastningsplatser
  • utveckla dagvård, hemsjukvård och anhörigstöd
  • utveckla och stärka den kommunala psykiatrin
  • ha kvar dygnsambulansen i kommunen
  • arbeta för att nödvändiga resurser och kompetenser finns på våra vårdcentraler

 

Tillbaka till föregående sida