Ungdomar

Våra ungdomar är en stor framtidsinvestering. Vi vill ge dem förutsättningar till en rik och meningsfull fritid. Skolan skall ge våra barn och ungdomar kunskaper, så att de får en bra start i livet. Vi vill ha kvar ungdomarna och skapa möjligheter till arbete och eget boende 

 

Vi socialdemokrater vill

  • öka samverkan med näringslivet för att skapa arbetstillfällen som exempelvis lärlingsjobb
  • med vårt ungdomsforum skapa en demokratisk dialog för att ta fasta på ungdomars upplevelser och behov i vår kommun
  • tillsammans med näringsliv och offentliga arbetsgivare skapa praktikplatser för att ge ungdomar en chans att pröva på olika arbeten
  • erbjuda ungdomslägenheter
  • vara med och utveckla ungdomars studiemöjligheter i olika former
  • stödja och utveckla ungdomars möjligheter till kultur, nöjen och fritidsaktiviteter

 

Tillbaka till föregående sida