Miljö

Kommunen har en viktig roll i det aktiva miljöarbetet. Genom att byta ut olja som uppvärmning i kommunens lokaler till förnyelsebar energi blir vi en miljövänligare kommun. Förnyelsebar energi kan skapa arbetstillfällen om man exempelvis går över till fliseldning, material som kan produceras av lokala företagare. Kommunens energirådgivare är en viktig resurs i det framtida arbetet med att se över energianvändningen i vår kommun. Fortsatt miljöengagemang och aktivt arbete inom förskola och skola är viktigt för barnens engagemang.  Kunskap behövs för en hållbar samhällsutveckling.                                                          

 
 
Vi socialdemokrater vill
  • hjälpa och stödja hushåll som vill gå över till förnyelsebar energi
  • verka för att det nationella stödet till omställning till förnyelsebar energi ökar
  • arbeta vidare med skolan och förskolorna för en hållbar utveckling

 

Tillbaka till föregående sida