Fritid och Kultur

En rik fritid är viktig för trivsel och välbefinnande. I Gullspångs kommun finns förutsättningar för ett aktivt friluftsliv.  Vi har nära till bad- och båtliv, jakt och fiske, natursköna skogspromenader, m.m.

Vår kommun är rik på mänsklig skaparkraft, härlig natur och kultur.

Vi har nära till det som storstadsborna bara kan drömma om.

 

 

Vi socialdemokrater vill

  • stödja kommunens föreningsliv genom samverkan
  • främja intresset för musik, konst, teater och litteratur
  • lyfta fram de kulturella värdena för att få fler besökare utifrån
  • marknadsföra Gullspångs kommun, som den trygga och vänliga kommunen som passar alla såväl yngre som äldre
  • göra kommunbiblioteken till kulturella mötesplatser
  • öka stödet till föreningar och studieförbund
  • utveckla musikskolan

 

Tillbaka till föregående sida