Kommunikationer

Infrastrukturen har en stor betydelse för både kommuninnevånare och näringsliv. Människor och varor ska kunna transporteras såväl till och från som inom kommunen, helst med kollektivtrafik och miljövänliga transporter. För boende i kommunen kan det handla om att ta sig till och ifrån skola, arbete eller sjukhus, resa till större städer och omkringliggande universitetsorter.  
 

 

 Vi socialdemokrater vill

  • verka för ett större utbud av kommunikationer i vår kommun, med ökade möjligheter att resa till och från samt inom kommunen varje dag
  • påverka så att det blir ett enhetligt biljettsystem över länsgränserna.
  • verka för en upprustning och förbättring av vägstandarden i kommunen, främst gäller det E20, väg 26 och väg 200
  • satsa på förbättringar av vägar och gator och fortsatt byggnation av gång och cykelbanor
  • förbättra trafikmiljön i vår kommun för alla trafikanter och arbeta för ökad trygghet med välupplysta gator och cykelbanor
  • vid upphandling av skolskjutsar kräva bälten och alkolås i alla bussar

 

Tillbaka till föregående sida