Vindkraft

 

Fler vindkraftverk?????

 

Det finns nu ansökningar om att etablera 10 nya vindkraftverk i södra delen av Otterbäcken - i det området finns det redan idag tre vindkraftverk.

Vi har nu fått en helt annan landskapsbild. En del boende klagar på störande ljud och blinkande ljus. När vi gjorde vindbruksplanerna så var det teori, nu när vi har fått ett antal verk på plats vet vi hur det påverkar oss praktiskt!

Vi får till oss åsikter; som att det viktigt att värna om de som bor i kommunen. Vi känner nu att satsningar på sjönära boende och besöknäring hamnar i konflikt med satsningar på vindkraft.

Därför föreslår vi Socialdemokrater att det inte ska ges bygglov flr fler vindkraftverk.

Vi tycker att vindbruks-planen ska revideras och att området ”Södra Otterbäcken” inte ska anses lämplig för fler vindkraftsverk.

Otterbäckensområdet är ett av flera attraktiva områden i vår kommun för såväl boende som friluftsliv. Här har vi också möjligheter till nybyggnation av bostäder. Då vi kan erbjuda vattennära boende i lugn och ro. Tystnad och närhet till naturen kommer att bli ett starkt konkurrensmedel vad gäller boende inom en ganska snar framtid.

Tycker du som vi Socialdemokrater i Gullspång?

Hör gärna av dig med åsikter till någon av nedanstående:

 

Kommunstyrelsens ordförande:

Carina Gullberg 070-396 16 44

Ordförande Amnehärads Soc.dem. Förening:

Per-Arne Brandberg 070-448 49 09

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-31 16:31