Vår Politik

  

Gullspång möjligheternas kommun

Arbete och företagande är grunden för välfärd, välstånd och personlig utveckling.

Ett utvecklat samarbete med det lokala näringslivet är viktigt för att säkerställa de arbetstillfällen som finns men också att kunna skapa fler. Det är genom fler företag och fler arbetstillfällen som trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt skapas.

Arbetslösheten innebär kostnader men ger ingen utveckling. Den som har arbete känner sig mer uppskattad ,har bättre hälsa och upplever en större handlingsfrihet. Därför är fler arbetstillfällen ett av våra viktigaste mål

Socialdemokraterna i Gullspångs kommun vill att arbetet i vår kommun ska präglas av en helhetssyn, där tillväxt och livskvalitet, välfärd och god miljö ses i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Vi vill vara den politiska kraft – som steg för steg – kan lösa de stora framtidsutmaningar som Gullspångs kommun står inför .

Vi vill framåt, politiken måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Valet är ditt !

Vår politiska ambition 2014-2018

 

 

Socialdemokraterna i Gullspångs kommun