Debatt

GT 29/4 2015

Männen som skadas – kvinnorna blir sjuka

Stressen gör kvinnorna sjuka”, säger LO-distriktets ordförande i Västsverige, Dan Gabrielsson från Falköping.
Stressen gör kvinnorna sjuka”, säger LO-distriktets ordförande i Västsverige, Dan Gabrielsson från Falköping. 

Det är männen som skadas mest på jobbet. Kvinnorna blir i stället oftare sjuka av sitt arbete.

– Fortfarande tar kvinnor större ansvar för hem och familj än männen, samtidigt som de ofta jobbar heltid. Stressen gör dem sjuka, säger Dan Gabrielsson, 46, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.

Siffrorna är tydliga: 1 849 kvinnor i Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län blev förra året sjuka av jobbet jämfört med 1 226 män. Och det är i Västsverige som jobbrelaterade psykosociala problem ökar mest i Sverige.

– Samhället blir allt mer stressat. Företagen letar hela tiden efter nya effektiviseringsmål. Vi ska göra allt mer med allt mindre resurser. Tittar man bara på äldreomsorgen från 80-talet och fram till i dag så har 100 000 personer valt att gå ner i tid eller slutat sitt jobb för att vårda äldre anhöriga. Klart det påverkar dem som ska göra jobbet, säger Dan Gabrielsson.

Han tycker att Arbetsmiljöverket borde se över sitt regelverk.

– Det finns noggranna instruktioner för teknik och fysisk arbetsmiljö, men väldigt dåligt med regler för hur den psykosociala arbetsmiljön ska se ut.

Vägen till jämlikhet

Men om ojämlika könsroller ligger bakom kvinnornas stressrelaterade sjukdomar, vad kan då LO-distriktet göra för att LO-männen ska bli mer jämställda så kvinnorna slipper bli sjuka?

– Vi har föreslagit en tredelad familjeförsäkring för att fördela ansvaret för familjen på ett bättre sätt, berättar Dan Gabrielsson.

Vore inte en helt jämlik fördelning på 50/50 bättre?

– Det ligger väldigt mycket politisk sprängkraft i ett sådant förslag. Jag tror inte arbetarrörelsen är mogen för att ta det steget.

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik dör i hela landet minst 1 400 personer varje år i arbetsrelaterade sjukdomar. Ungefär 500 dör av jobbrelaterad cancer, 400 avlider i hjärtinfarkt på grund av stress.

 

GP 20/4 2015

Det är dags för en rättvis bostadspolitik

Pengar ska satsas där de gör störst nytta. Därför är det helt rätt att sänka rot-avdraget och i stället använda pengarna till att bygga fler bostäder, skriver Tomas Emanuelsson, Byggnads och Dan Gabrielsson, LO

Göteborgsregionen växer så det knakar, befolkningen förväntas öka med runt 10 000 invånare om året och alla som desperat letar efter ett förstahandskontrakt kan vittna om en bostadsbrist som lätt gör en tröstlös. I storstäder misslyckas också rekryteringar på grund av att människor inte kan flytta dit jobben finns och antalet unga som fått tacka nej till studieplats till följd av bostadsbristen ökar från år till år.

Därför är det glädjande att vi äntligen fått en aktiv bostadspolitik där regeringen nu satsar 3,2 miljarder om året på att öka bostadsbyggandet. En satsning som delvis ska finansieras genom att sänka rot-avdraget från 50 000 till 30 000 kronor om året.

Både näringslivet och borgarna håller med om att vi behöver bygga fler bostäder. Ändå klagas det högljutt på regeringens satsning. Nu senast gick Lisbeth Sundén Andersson (M) ut på GP Debatt och hävdade att reformen är ineffektiv. Vad hon grundar detta på framgår inte. Så låt oss i stället prata fakta. Under alliansens åtta år vid makten har andelen kommuner som uppger att de har bostadsbrist konstant legat runt 45 procent. Och i storstadsregionerna har bristen på bostäder blivit värre under samma period. Fakta är också att hyresrätten i dag är en skattemässigt missgynnad boendeform, vilket gjort att många byggherrar i stället satsar på bostadsrätter och villor. Boendeformer som främst vänder sig till en köpstark målgrupp.

Använd resurserna rätt

Frågan är då hur resurserna bäst ska användas? Ska hela kakan läggas på ett rot-avdrag som främst nyttjas av medel- och höginkomsttagare eller ska delar av pengarna användas till att bygga fler hyresrätter så att fler får chansen att komma in på bostadsmarknaden?

Rätt använt är rot bra. Men det system vi har i dag är långt ifrån ursprungsidén om att vara en arbetsmarknadsåtgärd som även inkluderade hyresrätter och andra flerfamiljshus. I stället har vi fått en subventionering som i stor utsträckning nyttjas av de redan välbeställda och föga förvånade toppar Danderyd, Lidingö och Nacka listan över högsta rotuttag per invånare. En subventionering som alla får vara med och betala via skattsedeln, oavsett om du är rik eller fattig. Vi tycker det är dags att sluta ta från de som inget har och i stället använda vårt gemensamma kapital till att hjälpa resurssvaga att få ett drägligt boende till rimligt pris.

Sundén Andersson är inte ensam om att angripa regeringens bostadssatsning. I GP den 7/4- 2015 påstods att regeringens föreslagna förändringar av rot skulle leda till ökade olyckor bland hemmafixarna. Fler personer antas göra mer själv och då ökar risken för att hamra sig i tummen eller snubbla ner från stegen. Låt oss nu hoppas att dessa personer angriper hemmabyggandet med försiktighet så att våra unga kan starta livsbyggandet med framtidstro.

Vi tycker att statens pengar ska läggas där de gör störst nytta. Regeringens satsning på hyresrätter gör att vi både får en bättre bostadsmarknad och fler arbetstillfällen. Genom att sänka rot skapar vi ett rättvisare system, med större samhällsvinster och där fler får ta del av våra gemensamma resurser.

Tomas Emanuelsson

ordförande Byggnads Väst

Dan Gabrielsson

ordförande LO-distriktet i Västsverige

.

FT 20/4 2015

SLA 20/4 2015

FT 17/4 2015

 

FT 2/4 2015

Debattartikel