Kontakt

Arbetarekommunens ordförande: Arne Gunnarsson, 070-315 68 27

S-veteraners ordförande: Ingegerd Darius-Reinholdsson, 070-512 20 81

S-kvinnors ordförande: Julia Björck, 073-727 84 42

LO-visionens ordförande: Dan Gabrielsson, 070-657 31 26

SSU-ordförande: Amanda Svensson Almberg

Kommunalråd, Conny Johansson, 070-588 51 04
Riksdagsledamot, Patrick Björck, 070-242 33 02
Regionråd, Alex Bergström, 070-932 444

Hemsidan: marie.beroun@falkoping.se / fredy.neuman@falkoping.se